9 september 2009

Halverad vinkonsumtion

Allt fler fransmän anser att vin inte är bra för hälsan.

En undersökning från Credoc (le Centre de recherche pour l´étude et l’observation des conditions de vie) visar att många fransmän idag betraktar vin som en (skadlig) alkoholdryck. 51% av fransmännen anser att vin är det mest hälsofarliga livsmedlet efter charkuterier. 2003 var samma andel 26%.

Förr betraktades vin som en (ofarlig) jordbruksprodukt och en symbol för fransk gastronomi

Idag betraktas vin som en alkoholdryck vilken som helst och är inte längre obligatorisk måltidsdryck. I början av 1900-talet garanterades arbetare en daglig ranson vin av sin arbetsgivare. Under 60-talet drack fransmännen vin till maten varje dag. Sedan 1975 har konsumtionen halverats, från 103 liter per capita, till 55.4 liter 2005. Den ändrade attityden beror på massiv information om alkoholens skadeverkningar och att polisen satsar på fler hastighets- och nykterhetskontroller i trafiken.

Mindre och bättre

Samtidigt som konsumtionen minskar kvantitativt, märks också en förskjutning mot ett mer sofistikerat drickande där man dricker vin vid festliga tillfällen. Konsumtionen av bättre viner ökar på bekostnad av billigt vin de table. Vidare märks en ökad vinkonsumtion bland höginkomsttagare och en minskning bland arbetare och lägre tjänstemän. Kvinnor svarar idag för 45% av vinkonsumtionen i Frankrike.