7 juni 2021

Hållbar informationschef till Sveriges Marknadsförbund styrelse

Kaj Török, informations- och hållbarhetschef Max Burgers

En av Sveriges Marknadsförbunds nya styrelseledamöter som eldar på styrelsearbetet är Kaj Török, som är informations- och hållbarhetschef på Max Burgers.


Grattis till posten som ny styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund. Hur känns det?

Jättekul! Ska bli spännande att lära sig mer om Förbundets verksamhet.

Som ny ledamot – vad kan du tillföra Sveriges Marknadsförbund?

Hållbarhet är mitt specialistområde och behovet av en hållbar samhällsutveckling har nog aldrig varit större än nu. Marknadsförare har en mycket viktig och mycket svår roll i att hjälpa kunderna att göra det lätt att göra rätt. Detta tror jag vi kommer att prata om en hel del.

Berätta lite om din bakgrund?

Marinbiolog som också pluggat på IHM och Berghs. Jag har jobbat med hållbarhetskommunikation sedan mitten på 90-talet och år 2009 var jag med om att starta Futerra Stockholm – Sveriges första renodlade kommunikationsbyrå för hållbarhetskommunikation. Sedan dess har de flesta stora kommunikationsbyråer skaffat sig egna hållbarhetsavdelningar.

Vilka är de största utmaningarna man har som marknadschef idag, tycker du?

Hur ska du prioritera när megatrenderna globalisering, digitalisering, bekvämlighet och hållbarhet ändrar nästan alla branscher på ett ofta svårförutsägbart sätt?

Du jobbar ju på Max, som inte behövt ställa in eller om under covid-19. Många marknadschefer kanske har det motsatta, dvs hela marknaden pausar eller går på sparlåga just nu. Har du några tips och råd till dem? Hur ska man tänka inför att allt öppnar upp igen?

Kaj Török, Max Burgers

Vi har behövt ställa om men inte in. Mindre äta på restaurang, mer köpa hem eller äta i bilen. Många branscher har ändå gått fantastiskt bra under pandemin. En fråga jag skulle ställa mig är – vilka av de nya vanorna vi skaffat oss under pandemin som kommer att hålla i sig även efter pandemin? Fortsätter vi jobba mer på distans och beställa mer över nätet? Blir hälsa ännu viktigare?

Är det några speciella frågor som du vill att Sveriges Marknadsförbund ska driva framöver?

Jag vill komma på plats och lära mig först. Men jag tror att min grundinställning kring att marknadsförare behöver jobba mer med hållbarhet kommer att stå sig. Hållbarhet kan hjälpa oss att sälja bättre upplevelser, på bättre sätt.