2 september 2019

H.K.H. Prins Daniel delar ut pris på Tendensdagen till Export Hermes Foto: Linda Broström

Fonden för Exportutveckling, Prisutdelning Export Hermes

Sedan 1981 premieras varje år företag som haft en extremt positiv exportutveckling med utmärkelsen Export Hermes.
Fonden för Exportutvecklings ordförande Anders Lundwall avslöjar årets vinnare.

Priset delas ut av H.K.H. Prins Daniel

Foto Erika Gerdemark
 

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Fondens ändamål är att genom stipendieverksamhet och på annat sätt uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar och värdeskapande internationalisering.
Sveriges Marknadsförbund är med stiftar till fonden tillsammans med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888, Föreningen Mercuri-Schartauanerna.

Om Export Hermes

För etablerade framgångsrika exportföretag

Information

Svenska företag bidrar till det ökade svenska välståndet genom sin export och sin innovationskraft. De exporterar och importerar varor och tjänster, investerar utomlands och lockar till sig utländskt kapital. Tillsammans bidrar handeln och utbytet med andra länder till att bibehålla den svenska framgångssagan och till att positionera Sverige internationellt.
För att visa den globala handelns betydelse och uppmuntra företag som bidrar till att stärka Sverige utomlands delas EXPORT HERMES ut årligen.
Sedan 1981 har denna utmärkelse årligen delats ut till företag i Sverige som kunnat uppvisa förnämliga exportresultat. Genom åren har över 50 framgångsrika svenska exportföretag fått ta emot priset.

Kriterier

De nominerade ska uppfylla följande kriterier:

  • Företag med bas i Sverige.
  • Har en väsentlig exportandel av sin försäljning av varor och tjänster
  • Har en historik av lönsam tillväxt
  • Företaget har på ett innovativt sätt vuxit internationellt (t.ex. genom att etablera sig på nya marknader, genom att ta marknadsandelar eller genom att sätta Sverige på kartan inom nya branscher och i nya länder).
  • Företaget har sunda finanser