30 september 2009

Google släpper ny annonsservice

Google har utvecklat en ny tjänst som gör det möjligt för annonsörer att köpa annonser samtidigt på tv och webben.

Samtidigt skär Google ner personalstyrkan inom marknad och försäljning då de varit lite snabba att anställa, nu när den globala ekonomin gått in i en lågkonjunktur.
Den nya tjänsten heter Google TV Ads Online, och gör det möjligt för de som köper annonser att köpa vanligt annonsutrymme på tv samtidigt som de köper annonser på YouTube och andra webbsidor. Tjänsten har ännu inte lanserats, men kommer att testas på utvalda kunder under några månader och sedan släppas live förmodligen efter sommaren.
Tidigare i år lade Google ner sina tjänster för radio- och printannonsering, då de inte utvecklats tillfredsställande. Närmast står personalneddragningar med närmare 300 personer på tur, vilket är de första regelrätta neddragningar som Google någonsin gjort. Idag arbetar ca 40 000 personer på Google, så neddragningen är ytterligt marginell, men ändå en viktig signal om att även de mest framgångsrika företagen känner av den ekonomiska nedgången i världen.
Flera stora företag inom mediekommunikation varnar också för att de kan komma att behöva minska sin personal om inkomsterna fortsätter att minska. Exempelvis meddelar den internationella koncernen WPP Group, med 112 000 personer verksamma inom marknadsföringstjänster, att de kommer att minska sin personal i samma takt som bolagsgruppens intäkter minskar. En fyra procents inkomstminskning kommer att resultera i personalneddragningar med fyra procent, enligt gruppens vd, Sir Martin Sorrell.