25 april 2009

Glöm inte bort designen

Design är inte bara ett fräckt utseende på en produkt.
Design är även ett förhållningssätt till hur en produkt ska tas vidare från att bara vara ett föremål som går att sälja till att bli något att bygga en hel bransch kring. Det startar med att söka luckor i marknaden.

Design thinking har blivit något av ett modeord på sistone

Design thinking, eller designtänk, är ett riktigt bra sätt att komma på nya idéer för produkter och tjänster, och samtidigt försäkra sig om att få en bra designad produkt i slutändan. Design thinking innebär att ett företag använder designerns känsla och metoder för att matcha människors behov med sådant som är teknologiskt möjligt att ta fram och som med en bra affärsstrategi kan skapa kundvärde och därmed möjligheter att bli framgångsrik på marknaden för just denna typ av produkter.

Nu kommer designen in först i produktutvecklingen

Företagets forskningsavdelningar börjar vända sig till designavdelningarna för att be om hjälp med att komma på idéer på produkter och lösningar som kan tillfredsställa olika behov hos potentiella kunder. Eftersom det ändå är designers som genom sin utformning avgör om målgruppen ska tilltalas av en produkt, är det många gånger lika bra att ta in dem så tidigt som möjligt i produktutvecklingen.
Produktutveckling utifrån design behöver inte bara handla om att sätta ett läckert skal på en fysisk produkt. Det kan lika gärna handla om att skapa en intressant Internettjänst, ett bättre sätt att kommunicera, en rolig underhållningsprodukt eller kanske något nytt och intressant inom IT.

Prototyper sätter fart på produktutvecklingen

Det fungerar snabbare än om de i målgruppen helt abstrakt ska försöka beskriva den produkt de saknar, och som företaget vill hjälpa dem att ta fram. Prototypen kan vara mycket enkel, och har som främsta syfte att göra diskussionen mer konkret och snabbt sortera bort produkter och produktutseenden som inte upplevs som rätt av målgruppen. Designers känner sina målgrupper väl, vet ungefär vad de tilltalas av. De vet ofta mer än de avdelningar som traditionellt tar fram nya produkter. Men designtänket innebär en process som kan upplevas som jobbig och kaotisk.

Själva designtänket innebär att processen går igenom tre stadier.

1. Leta ”imperfektioner”
Först och främst börjar man leta efter imperfektioner på marknaden. Var finns det brister och vilken typ av produkter skulle kunna tillfredsställa de behov som bristerna skapar. Sedan kan svaret vara ett system för snabbare distribution av en komponent, eller små motorer att sätta på cyklar, eller en nationell attitydförändring på en marknad med vikande försäljning.
2. När problemområdet bestämts. Se efter vad företaget kan göra åt det
Vilka produkter eller tjänster kan det egna företaget faktiskt ta fram eller erbjuda på ett eller annat sätt. Ligger produkten eller tjänsten utanför företagets kapacitet finns antingen möjligheten att liera sig med ett annat företag som har den nödvändiga kapaciteten, eller att helt enkelt hitta en annan lösning som företaget mäktar med.
3. Tillverka och marknadsför
Resten handlar om att ta fram och tillverka produkten, lansera den, marknadsföra den och se till att göra den tillgänglig överallt där den bör finnas. När det gäller att väcka intresse och habegär för produkten är designen absolut avgörande. Det är praktiskt taget enbart snygga och häftiga saker som blir fotograferade för prylmagasin och branschtidningar av olika slag. Exempelvis är datorer från Apple överrepresenterade i filmer och i snyggt designade miljöer i glossiga magasin.

När iPod kom gjorde den processen kort med andra mp3-spelare

MacIntosh är ett företag som förstått att utnyttja designen för att väcka begär hos målgruppen, och får på köpet en massa gratisreklam i form av att de ofta syns i massmedia. En god, uppåtgående spiral, helt enkelt utlöst och underhållen av design. Företag bör alltså, tillsammans med designers och representanter från större delen av företaget samlas för en stunds design thinking, för att i bästa fall kläcka den där briljanta idén som gör företaget framgångsrikt i hundra år.