27 oktober 2017

Framtid, nytänk och innovationer temat för årets Tendensdag

Francesca O’Brien Apelgren, vd på Sveriges Marknadsförbund hälsade drygt 600 besökare välkomna till Tendensdagen. Foto: Niklas Palmklint

Över 600 personer kom årets upplaga av Tendensdagen, som gick av stapeln i Dansens Hus i Stockholm den 12 oktober.

EN LÅNG RAD TALARE gav konkreta exempel på vad man kan åstadkomma om man tänker nytt och hela föreställningen fick en rivstart när trendspanaren och inspirationsmoderatorn Johnny Sundin höll en interaktiv föreläsning om framtiden.

Johnny Sundin tog publiken med på en resa i framtiden. Foto: Niklas Palmklint

Han hann både förklara att digitaliseringen är fett ute, och spå analogiseringens kommande storhetstid.
”Idag handlar mycket om M2M, alltså maskin-till-maskin. Men nu kommer analogiseringen, med H2H – human to human. I framtiden kommer kunden att stå i fokus”, menade han och påpekade att det inte är AI – artificiell intelligens – vi ska oroa oss över, utan AIO – artificiell ointelligens.
För när det mesta är analogt och sköts av maskiner, finns mer utrymme för analoga möten. Detta underlättas dessutom när transportmedlen förändras och vi med hjälp av Superloopen kan förflytta oss i en hastighet av 1 200 km/tim. Då hinner vi till Helsingfors på 28 minuter för ett förmiddagsmöte exempelvis.
Naturskyddsföreningens film om Natural Reality, i stället för Virtual Reality blev också en illustration över den stora nyttan av att låta sig hänföras.

Att låta sig hänföras leder till att vi blir mer medkännande, mer generösa och friskare, underströk han.

PRISET TILL ÅRETS MARKNADSFÖRINGSBOK gick i år till ”Bang for the Buck”, av Erik Modig. Han tog emot priset av juryns ordförande Peter Nyström. 

Erik Modig belönades för sin bok Bang for the Buck. Foto: Niklas Palmklint

Boken handlar om vilken kommunikation som leder till tillväxt och Erik Modig presenterar i boken sin modell Påverkansmatrisen, som ett verktyg för ledning, kommunikations-, marknads- och säljavdelningar att länka samman och optimera det dagliga arbetet. Kriget mellan hur vi förklarar och mäter effekten av marknadsföringen har bara börjat. Påverkansmatrisen erbjuder ett verktyg för att förstå, utnyttja och vinna det kriget.

FÖRRA ÅRET UTSÅGS  ”90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter”, av Anders Parment till det årets marknadsföringsbok. Som traditionen bjuder, talade han därför vid årets Tendensdag på ett tema som inspirerats av hans vinnarbok.

Mångfalt fler är intresserade när Anders Parment talar om 90-talister än om 55+. Foto: Niklas Palmklint

När han vann i fjol, var det andra gången han belönades för Årets Marknadsföringsbok. Förra gången var det för boken ”Marknadsföring för 55+”.
Mottagandet av den boken, var dock en tydlig illustration av den åldersfixering vi har i landet.
”Det var nog den sämst sålda Årets Marknadsföringsbok genom tiderna. Dessutom föreläste jag tre gånger utifrån boken. En gång för mina studenter, en gång för en finsk bank och så på Tendensdagen året efter att jag vunnit”, berättade han och tillade att han däremot redan föreläst flera hundra gånger om ”90-talisterna”.

INNOVATION OCH UTVECKLING ÄR NÅGOT som alltid står i fokus på Löfbergs. Leif Sjöblom, som är country manager Finland och ansvarat för innovation på Löfbergs i flera år, beskrev deras arbete för att utveckla kaffe för framtiden. Mycket har prövats – i tanken eller i praktiken.

Leif Sjöblom förklarade Löfbergs recept för framgångsrik innovation. Foto: Niklas Palmklint

En av Löfbergs senaste nyheter är Löfberg ICE, ett iskaffe i olika varianter som Espresso och Latte Macciato. Tendensdagens deltagare fick tillfälle att smaka på iskaffet i pausen och det blev idel tummar upp.
I oktoberutgåvan av Trender & Tendenser, berättar Leif Sjöblom mer om hur företaget arbetar med sitt innovationsarbete, med stort engagemang från alla medarbetare och total transparens.

Idag deltar 12 städer i Race for the Baltic. 2020 ska det vara 100. Foto: Niklas Palmklint

ÖSTERSJÖN ÄR VÄRLDENS MEST förorenade hav. Merci Olsson, som är kommunikationschef på Race for the Baltic, talade dock om hur man skapar hopp för Östersjön. Genom gemensamma aktiviteter och ansträngningar vill Race for the Baltic göra de 90 miljoner människorna som bor i de 9 länderna runt Östersjön medvetna om att problemen inte beror på havet, utan på människor.
Idag har man samlat 12 städer runt Östersjön i ett samarbete för att komma till rätta med problemen. Målsättningen är att samla 100 städer till 2020. Effekterna av de gemensamma ansträngningarna skulle betyda otroligt mycket för både natur och ekonomi och Merci Olsson talade om möjligheterna till 900 000 nya jobb i sammanhanget.

ÅLANDSBANKEN ÄR EN AV DEM som verkligen dragit igång konkreta åtgärder för att bidra med vad de kan för Östersjön. Banken lade fast en bred hållbarhetsstrategi redan 1997 och har sedan dess donerat 15 miljoner kronor till olika miljöprojekt.

Christa Tammela beskriver Ålandsbankens högst konkreta bidrag till Östersjön. Foto: Niklas Palmklint

Christa Tammela, som är marknads- och kommunikationschef för Ålandsbanken Finland berättade om satsningen på Östersjökortet.
Idén föddes 2014, som var ett speciellt besvärligt år för Östersjön. Då var Anna Maria Salounius, Head of Finland Division på Ålandsbanken, ute och seglade och såg själv hur illa det var ställt. Hon började fundera på vad banken kunde göra för att motverka detta. Resultatet blev alltså Östersjökortet, som lanserades 2016. Det ersatte bankens övriga betal- och kreditkort. När kunderna använder Östersjökortet (som är tillverkat av majs) loggas den klimatpåverkan som deras inköp gör upphov till. Banken har med hjälp av flera samarbetspartners utarbetat det Ålands Index som också ger kunderna en digital miljörapport varje månad.
Kortet har mött stor uppmärksamhet, även internationellt. Till och med från FN och bankens VD har varit inbjuden till en klimatkonferens. Östersjökortet och Ålandsindex blev också Finlands första Grand Prix i Cannes Lions (Cyber).
Dessutom har det skapat stor stolthet bland både medarbetare och kunder, som gärna kommenterar bankens tweets med att tala om att det är ”min bank!”.

Kavla upp ärmarna och gör det du är bäst på, manade Philip Robertsson. Foto: Niklas Palmklint

KONKRET NYTÄNKANDE FÖR att finna svar på svåra frågor presenterade Philip Robertsson, som tillsammans med en kompis, grundat organisationen Nema Problema talade om hur de arbetar konkret med integration. Han beskrev bland annat att FN räknar med att en miljard människor kommer att vara klimatflyktingar till år 2050. Men Sverige och Norden, som beskrivs som länder med unikt klimatlugn, kommer att behöva mer folk i arbetsför ålder och att flyktingar kan göra stor nytta här.
Men man måste se på flyktingarna som på vilken investering som helst och se till att man får ut högsta möjliga nytta och ger effektivare hjälp.

Philip Robertsson kunde visa en lång lista på resultat av hans organisation arbete

Philip Robertsson pekade på hur fel det kan bli, när man bara jobbar slentrianmässigt som man alltid gjort, genom ett exempel från Kenya. I en skola som betalades med bistånd, var skolresultaten inte så bra. Och eftersom det var ont om böcker köptes fler böcker. Och det fanns bara en lärare, så man
anställde fler. Men resultaten blev inte bättre. Men, när man insåg att barnen hade en inälvsparasit och behandlade den, tog skolresultaten genast fart.
”Vi måste gå från ineffektiv till effektiv välgörenhet. Exempelvis genom mentorskap, för att skapa jobb”, menade Philip Robertsson.
Tillsammans kompisen Robert Moldén drog han därför igång Nema Problema, som arbetar med en mängd konkreta projekt. Både för internationell välgörenhet och för integration i Sverige.  De har nått imponerande resultat med sitt jobb på väldigt kort tid och skapat både jobb, nätverk och utvecklingsmöjligheter för nyanlända i landet.

Charlotte Ramel och Nilas Gilmark beskrev sitt entreprenörskap för Francesca O’Brien Apelgren. Foto: Niklas Palmklint

TVÅ NYSKAPANDE ENTREPRENÖRER är Charlotte Ramel, grundare och creative director på Ebba Brahe Jewellery och Niklas Gilmark, skapare av Allvar Underwear. De  intervjuades på scenen av Francesca O’Brien Apelgren. De berättade hur deras affärsidéer fötts och delade med sig av sina erfarenheter och råd för hur man kommer igång och vidare, som liten entreprenör, med små medel.
Tidningen Trender & Tendenser har följt Niklas Gilmarks arbete med Allvar Underwear i två utgåvor (mars och juni 2017).

Ikeas satsning på en popup-butik i centrala Stockholm väckte stor, medial uppmärksamhet. Foto: Niklas Palmklint

ÄVEN IKEA BEHÖVER FINNA NYA VÄGAR.Stockholm är IKEAS största och viktigaste region. Men Stockholms-konsumenterna har stora krav och IKEA kände behov av att bli enklare och mer tillgängliga. I ett nära samarbete med sina byråpartners, Åkestam Holst och Carat utvecklades idén om en popup-butik i centrala Stockholm.  Nils Rylén, projektledare på IKEA och Mimmi Grafström, projektledare på Åkestam Holst, beskrev hur man arbetat.
Riktlinjerna för konceptet var klara. Det skulle:
– Rymmas inom 1,5 miljoner kronor
– Sticka ut ur bruset
– Fånga uppmärksamhet och ha ”talk value”
– Vara snabbt och lättförståeligt
– Öka uppfattningen om att IKEA är tillgängligt, smidigt och enkelt
– Driva trafik

En ”IKEA-färja” trafikerade SL:s linje 80. Foto: IKEA

Med en begränsad budget och ett antal udda medieval – från en köksautomat på T-banestationen Hötorget till en väghänvisning till butiken som högtrycks-tvättats in i ett övergångsställe. Därtill ett antal utvalda Eurosize-tavlor i närheten av butiken, med budskap som ”Ta genvägen till köket” med samma grafiska uttryck som på IKEA:s butiksskyltar. Plus en IKEA-målad färja som trafikerade SL:s linje nummer 80.
Däremot användes inte den vanliga standardlösningen – digitala och sociala medier.
Nils Rylén beskrev mycket goda resultat av satsningen och tillsammans med Mimmi Grafström, listade han ett antal viktiga lärdomar och tips till publiken:

– Gör ditt insiktsarbete
– Lös rätt problem
– Slarva inte bort målen på vägen
– Jobba tätt tillsammans med din byrå
– Innovation behöver inte vara digital
– Uppmana till full transparens (mellan kund och byråer och mellan samarbetsbyråer)
– Våga lita på din byrå

DEN NYA MEDIEVERKLIGHETEN bjuder på många nya problem och lösningar. David Orlic, vice vd och innovationschef på Prime Webe Shadwick talade om behovet av transparens och

David Orlic påminner om behovet av en enhetlighet. Foto: Niklas Palmklint

konvergens. Han påminde om att vi måste lära oss skilja på krishantering och kritikhantering. Kris är inte detsamma som kritik. Idag är det dock nödvändigt att tänka sig in i alla de scenarier som kan dyka upp som en följd av vad man gör.
”Sätt på dig trollhatten och var proaktiv. Se till att ha jour, när det händer”.
Han menade också att det är nödvändigt att se helheter och koppla ihop allt.
Tidigare har vi talat om integrerad marknadsföring, och menat att alla kanaler skall samverka.
”Men vi måste gå från kanal-integration till intressent- integration”, påpekade han.
Vi måste se och tydliggöra idén för vår verksamhet och den skall se likadan ut för alla intressenter: medarbetare på alla nivåer och avdelningar, aktieägare, konsumenter och så vidare.
”Mitt jobb kanske inte längre handlar om att bygga starka varumärken, utan starka företag. Om vi ska överleva”, avslutade han.

HR och marknad måste samarbeta och företagskulturen är central. Foto Niklas Palmklint

DEN NÖDVÄNDIGA INTEGRATIONEN MELLAN HR och marknad var ämnet för dagens paneldiskussion, som leddes av Anna Sjöberg, vd på kommunikationsbyrån DET. Hon samtalade med Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall, Annika Ahnlund, grundare av HR-bloggen, Per Mossberg, kommunikationsdirektör på Postnord, Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på SVT samt Magnus Sallbring, kultur- och marknadschef på Atea.
De var överens om behovet av en stark och tydlig kultur och Magnus Sallbring kunde berätta hur hela verksamheten lyfts av den kulturresa företaget gjort. När kulturen blivit tydlig och gemensam hade det påverkat det ekonomiska slutresultatet mycket starkt.

PASSION ÄR EN URKRAFT som är nödvändig för att skapa verklig framgång, det förmedlade Linda Hammarstrand, Director of Passion på Clarion Hotels. Efter en lång och späckad seminariedag avslutade hon med att ge publiken en riktig energikick.  Hon talade om behovet av emotionellt ledarskap som kan tända människor.

Linda Hammarstrand både visade och beskrev vad passion betyder för en positiv företagsutveckling. Foto: Niklas Palmklint

”Vi måste försätta våra medarbetare på en emotionell resa. De vill veta vad de ska göra. Människor sugs till tydlighet och de vill följa med på resan, o de vet var vi ska”, sa hon och underströk hur viktigt det är att företaget har en tydlig värdegrund.
”Har ni en rytm i bolaget? Dansar ni ihop?”
För det är ju ändå människorna det handlar om. Människorna som är kulturen. Människorna som ger kunderna bilden av företaget.
Hur mycket man än kan överlämna till datorer och digitalisering, så är de tre mycket viktiga saker som inte datorerna klarar, påminde Linda Hammarstrand.
”Datorer kan inte vara kreativa. De är inte emotionella. Och de kan inte samarbeta.”
Människorna skapar upplevelsen. Och upplevelsen är allt.
Carin Fredlund