2 mars 2009

Fortsatt global tillväxt för IT

Den generella trenden går från produktköp till köp av tjänster.

Redan idag står telekom- och IT-service för 70% av intäkterna på den här marknaden.

De globala utgifterna på IT-området överstiger $3.4 biljoner 2008

Det förutspår analysföretaget Gartner Inc. Tillväxten ligger kring 8% jämfört med siffror från året innan. Visserligen beror en stor del på dollarns kursnedgång men räknat på en konstant kurs uppgår ändå tillväxten till 4.5%. Prognoserna för de kommande åren är uppenbarligen inte lika ljusa men i regioner med stark tillväxt kommer ändå behovet av uppdaterad utrustning och nya tjänster att bilda en stark marknad.

Tillväxten fördelar sig inte lika över hela IT-området

Det ser ljust ut för programvaror som beräknas öka med drygt 10%. Därefter kommer IT-tjänster med 9.4%, telekom-service med 8% samt hårdvara med 7%. Den generella trenden går från produktköp till köp av tjänster. Det kan t ex handla om digitala betalningsmodeller.  Totalt sett står redan idag telekom-tjänster och IT-service för 70% av intäkterna på den här marknaden.

Netbooks skapar ny marknad

Billiga minidatorer omkullkastar PC-marknaden. På tio år har bärbara datorer blivit 75% billigare och lanseringen av (billiga) minidatorer, så kallade ”Netbooks”, pressar priserna ytterligare. I Frankrike såldes 1.25 milj minidatorer första kvartalet 2008, varav 750 000 köptes av privatpersoner, enligt Gartner Group. Kv1 såldes 59% fler netbooks jämfört med samma period 2007.

Netbooks – ett paradigmskifte för PC med teknisk ”tillbakagång”

Netbook är en enkel och billlig PC. När man väljer en netbook gör man avsteg från kravet på tekniska framsteg och allt starkare processorer. En stor fördel med en netbook är att man kopplar upp sig snabbare på Internet jämfört med en traditionell PC. Netbook är en billig och innovativ produkt som ligger helt i tiden med en begynnande lågkonjunktur och sämre köpkraft. Mer än hälften av alla Asus netbooks i Europa är sålda i Frankrike.

2008 säljs mer än 10,5 milj PC (alla varianter) i Frankrike

Det är stadigt sjunkande priser på inte minst bärbara datorer som gör att folk köper nytt. Sedan slutet av januari är minidatorn Asus Eee PC (€250) en riktig storsäljare hos elektronikkedjan Darty. En minidator (netbook) är inte lika komplett som en traditionell PC (notebook). Netbook görs i olika färger och väger bara drygt 1 kg och har dessutom mycket snabb Internetuppkoppling, vilket tilltalar konsumenterna. Gartner Group talar om en helt ny marknad. Kv2 svarade netbooks för 10.6% (drygt 130 000 sålda netbooks) av totala PC-försäljningen i Frankrike. En netbook är en enkel och billig dator och har därför sina begränsningar. Skärmen är mindre och inte så skarp, minnet är inte så stort och processorn inte lika kraftfull som på en traditionell PC.
Operativsystemet Linux följer med de flesta modeller. Det finns också modeller som är anpassade för Linux och/eller Windows. Linux är gratis (utan licens), till skillnad från Windows XP. Tack vare netbook kommer Linux nå en större publik än tidigare.