Forskning

Sveriges Marknadsförbund bjuder in medlemmar till regelbundna möten med aktuella forskare inom de olika disciplinerna.

Nästa forskarwebbinarium äger rum i januari 2022.