4 maj 2012

Forskning: Viktigare att bli igenkänd än sedd

Möt  Poja Shams, doktorand på Karlstads Universitet, som forskar om hur konsumenter beter sig och fattar beslut, t ex i en butik. Ett högintressant område där Poja är övertygad om att tekniken kommer att bidra till spännande och än mer avancerad marknadsföring i framtiden.

1. Vad handlar din forskning om?
Generellt om konsumentbeteende i dagligvaruhandeln. Mer specifikt om beslutsfattande och vilka faktorer som påverkar beslutfattande. De faktorer som vi är intresserade av är igenkännlighet, preferenser och visuell uppmärksamhet. Vi är även intresserade av faktorer som styr seendet och uppmärksamheten som exempelvis förpackningsdesign och det värde som det kommunicerar. Det område som är viktigast idag inom vår forskning är vilka genvägar konsumenten tar i beslutsprocessen och vilken påverkan dessa genvägar har på de val vi gör. Viktigast av allt är hur vi kan påverka de faktiska besluten med den kunskap som genereras från forskningen.
2. Vad tycker du är det mest spännande inom marknadsföringsområdet just nu?
Hetast just nu i min värld är neuromarknadsföring och de möjligheter det finns idag att studera interaktionen mellan hjärnan och flera sinnen samtidigt på samma tidslinje. Att kunna fastställa hur information bearbetas i hjärnan och vilken betydelse olika delar av hjärnan har för beslutsfattande är framtidens forskning.
3. Vilken typ av marknadsföring kommer vi att få se 2025?
I dagligvaruhandeln kommer vi att se interaktiva förpackningar som med hjälp av elektronik kan byta färg och information. Vi kommer även se mer avskalade butiksytor med riktad marknadsföring baserad på RFID inbyggt i kundkort som visar anpassat material för kunden. Ögonspårningssystem kommer i framtiden att vara inbyggda i butikshyllor. Där kommer man göra ständiga mätningar på kundernas visuella uppmärksamhet för att anpassa och utvärdera produkter.
4. Vem eller vad inspirerar dig?
Samarbete mellan näringsliv och forskning. När de tillsammans utvecklar verktyg och metodik för att få djupare förståelse om konsumentens agerande.
5. Vilket gott råd vill du ge Sveriges marknadsförare?
Igenkännlighet är viktigare än att bli sedd. Att se något påverkar våra preferenser men att känna igen något påverkar våra beslut. Igenkännlighet behöver inte handla om att kopiera andras koncept. Det kan handla om att känna igen detaljer som konsumenten söker efter vid ett specifikt köptillfälle.