10 april 2013

Forskning och en undersökning om hållbart företagande

Internationella studier indikerar att begreppet ’hållbart företagande’ kommit för att stanna. En viktig anledning till detta är givetvis att det har en positiv mätbar effekt.

Argumenten som framförs bland chefer i såväl stora som små företag är att hållbart företagande  leder till:
• Innovation av nya produkter och varumärken och därmed en möjlighet att stärka lönsamheten, skapa tillväxt eller stärka konkurrenskraften
• En förstärkning av antalet trofasta och lojala kunder och anställda
• En möjlighet att utveckla och differentiera en attraktiv och tidsenlig image av företaget och dess varumärken i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.
Vid Handelshögskolan i Köpenhamn (Copenhagen Business School, CBS) pågår det ett forskningsprojekt om betydelsen av en inriktning mot hållbart företagande. Marknadsförbundet har tagit initiativet att tillsammans med CBS genomföra projektet också i Sverige. Tillsammans med CBS har vi utarbetat ett frågeformulär som vi hoppas du har tid att besvara. Det tar cirka 15 minuter.

Gå till undersökningen

I oktober är du välkommen till ett seminarium i Stockholm för att ta del av resultaten och bland annat få svar på följande frågor:
• Vilka olika innebörder har ’hållbart företagande’ som företagsstrategi?
• Vad betyder ’hållbart företagande’ i form av nya eller förändrade processer och kompetenser i marknadsföring?
• Vilken effekt har ’hållbart företagande’ på marknadsföringens inflytande och roll i företaget?
• Vad betyder ’hållbart företagande’ för  företags och varumärkens konkurrenskraft?
Datum och mer information om seminariet kommer. Arrangörer är Sveriges Marknadsförbund samtKarin Tollin, Lars Bech Christensen och Ricky Wilke på Copenhagen Business School (CBS)