19 november 2012

Measuring private labels brand equity: a consumer perspective

Professor Yolanda Jordaan from University of Pretoria har publicerat en forskningsartikel om s.k. egna varumärken i tidskriften the European Journal of Marketing. För att sprida forskningsresultaten till en större publik och fler praktiserande marknadsförare har hon sedan skrivit om innehållet med ett mindre akademiskt språk och mer fokus på praktisk användbarhet.

Här hittar du artikeln i sin nya form: Private labels from inferior generics to brands in their own right.
Här hittar du en kort intervju med professor Jordaan som ger en bakgrund till artikeln:  Interview Prof. Jordaan Marketing
Det här är den femte i en ny serie artiklar från EMCs Academic Group.  Forumets ambition är att varje månad publicera en forskningsrapport eller artikel som översatts till ett mer praktiskt användbart språk och se till att den sprids över Europa. Academic Group är del av European Marketing Confederation (EMC), ett paraplyorgan för alla europeiska sammanslutningar inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. Här hittar du artikeln från förra månaden.