28 april 2020

Forskarföresläsning Richard Wahlund – Psykologi: kommunikation och påverkan

Sedan 1975 ägs Svenskt Tenn av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, som bland annat ger stora anslag till forskning vid Beijerinstitutet.
Svenskt Tenns tearoom

Vi återkommer med besked om datum för denna aktivitet när det blir möjligt att träffas tillsammans i denna inspirerande och fina lokal.

Välkommen till forskarföreläsning
och förmiddagste hos Svenskt Tenn

Förmiddagste i vacker miljö med slående utsikt över Nybroviken i Stockholm. Allt tillagas med ekologiska råvaror och Teasalongen fylls med doften av gräddade scones, nybryggt kaffe och klassisk teablandning.

Vi träffar Richard Wahlund professor vid Handelshögskolan, Stockholm

Richard Wahlund professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Richard Wahlund är professor vid Handelshögskolan i Stockholm, innehavare av familjen Bonniers professur i företagsekonomi med inriktning på media, samt chef för Institutionen för Marknadsföring och Strategi och ansvarig för Center for Media and Economic Psychology.

Richard har tidigare varit prefekt för och professor vid Institutionen för tillämpad kommunikationsveten- skap – GI och IHR på Stockholms universitet i åtta år. Dessförinnan var han tf. professor vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Center for Consumer Marketing. Rickards huvud- ämnesinriktningar är marknadsföring/marknadskommunikation, ekonomisk psykologi (kon- sumentbeteenden, finansiella beteenden och beslutsfattande), marknadsanalys/statistik, risk management samt företagsetik.

En föreläsning om beslutsfattandets psykologi: kommunikation och påverkan

Medvetande om hur psykologiska faktorer påverkar vårt beslutsfattande kan göra oss till bättre beslutsfattare

Målsättningen med seminariet är att visa att beslut liksom uppfattningar och attityder i stor utsträckning styrs av psykologiska faktorer (beroende på hur information sammanställs och förmedlas), beslutsfattare oftast ovetandes, och då inte bara i allmänhet utan deltagarnas egna beslut!

Detta gäller såväl konsumenters köpbeslut som yrkesverksamma – experters –beslutsfattares beslut om köp och investeringar, eller läkares val av olika behandlingsmetoder, samt uppfattningar och attityder överlag.

Medvetande om hur psykologiska faktorer påverkar vårt beslutsfattande (och uppfattningar och attityder) kan göra oss till bättre, dvs. mer rationella och mindre lättmanipulerade beslutsfattare.

Svenskt Tenn ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse. Det överskott som genereras går till forskning inom bland annat ekologisk hållbarhet och miljövård vid Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Beijerinstitutets forskning ger en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling. Målet är att finna vägar till en hållbar framtid för mänskligheten.

Bli inspirerad, få mer kunskap!
Varmt välkommen till föreläsningen med professor Richard Wahlund!

Vid anmälan: Du får före seminariet besvara en enkät. Enkäten innehåller ett antal problemsituationer där beslut måste fattas. De flesta situationerna handlar om konkreta problem, t ex om val man måste göra i en viss köp- eller investeringssituation eller val av strategi i en förhandling. Någon situation kan också handla om vilken typ av information man väljer att söka för att lösa ett visst problem.

Varmt välkommen!

Dag: Vi återkommer med besked om datum för denna aktivitet
när Folkhälsomyndigheten tillåter fler än 50 personer.
Tid: kl 09.00 – 10.30
Plats: Svenskt Tenn, Strandvägen 5, Stockholm

Anmälan är bindande, noshow debiteras
Avbokning sker senast 48h innan till annika@svemarknad.se
Vid sen avbokning eller utebliven närvaro utgår no show-avgift 395 kr ex moms.
Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet.

Sveriges Marknadsförbunds forskarseminarier görs
i samarbete med Svenskt Tenn