6 oktober 2010

En genväg till den senaste forskningen

Månadens forskare

Det pågår en massa intressant forskning inom marknadsföring och nya rön ger ny värdefull kunskap. Vi vill göra det lättare att ta till sig forskningsresultaten och omsätta lärdomar i praktiken. Som ett led i det håller vi varje månad  ett seminarium, Månadens forskare, där senaste forskningen inom ett aktuellt marknadsföringsämne presenteras.
Seminarierna hålls i Stockholm, och för dig som inte kan närvara, eller missat tidigare föreläsningar, finns de på film här. Vem som kommer den här månaden ser du här.
Semniarierna är öppna för alla, men som medlem i Sveriges Marknadsförbund går du gratis. Är ditt företag ännu inte medlemmar så läs gärna mer om medlemskapet.

Vem forskar på det du vill lära dig mer om?

Det finns mycket att lära från forskningen på området marknadsföring. Allt från reklameffekter och konsumentbeteenden till mediestrategier och segmenteringsmodeller undersöks från de mest oväntade vinklar. För att göra forskningen mer lättillgänglig till våra medlemmar har vi skapat en sökbar databas över alla som forskar inom området och deras respektive specialitet. Här hittar du en genväg till en massa ny kunskap.