15 maj 2009

Förpackningar blir allt oftare en funktion av produkten

SCA är känt för pappersvaror av olika slag – från pappersmassa till pappersnäsdukar och förpackningar. Det sistnämnda står för 31% av bolagets försäljning, varav större delen inom Europa. Dagens megatrender är lifestyle, innovation, miljö, virtual world och consumer selection och överallt kommer förpackningen in i bilden. De olika behoven är många. Man ger fritt förslag till företag – flera tusen per år. Utgångspunkten för en förpackning måste vara själva produkten, men sedan tillkommer funktionen i alla övriga led i produktens väg till konsumenten.

Förpackningarna måste anpassas till sin väg från fabriken via transport till mellanlager, butik osv

– I fabriken ska den fungera fullt integrerat med pack-platsen eller resnings- och fyllningsmaskiner ända till en palletering. (på ett transportband.)
– När det gäller vägtransporter är det viktigt med volymoptimering för att så mycket som möjligt kan lastas på en enda lastbil. Förutom transportkostnader hålls då även utsläppen av koldioxid nere.
– Den ska klara de olika hanteringsmomenten i leveranskedjan.
– Den ska vara lätt att identifiera i butiken.
– Den ska vara behjälplig i att skapa kundrelation.

Vad är en smart förpackning?

En smart förpackning är en intelligent kombination av olika tekniska lösningar med en funktionell design. Den kanske löser ett gammalt problem på ett bättre sätt. Ofta är flera olika material inblandade. Den kan även inkludera interaktivitet med externa maskiner (prylar) eller personer.
En smart förpackning ska ha en helhetssyn på hela kedjan av stationer den passerar under sin livslängd. Den ska vara neutral vad gäller material och teknologi samt använda bilder hellre än text i sin framtoning. Utveckling av smarta förpackningar handlar i stort om att tänka okonventionellt, att samarbeta i team, att behålla funktionen hos förpackningen men lägga till ny teknologi och att anpassa den till den omgivning där den ska verka.

”I många fall handlar det om en multifunktion där  förpackningen är en del av produkten.” Magnus Renman