15 juni 2019

Folket bygger inhouse på sitt eget sätt

I takt med att intresset för inhouse ökar, utvecklas också olika sätt att arbeta med kommunikationen internt. 
Trender & Tendenser har tidigare beskrivit hur exempelvis Tele2 valt att bygga upp en egen avdelning som fungerar som ett kreativt hjärta i företaget. Eller hur Cogs Creative
arbetar som kreativa coacher för företag och deras inhousebyråer.
Ett annat sätt att jobba representeras av Folket som benämner det ”outsourcad inhouse”. De bygger upp inhouseverksamheten hos sina uppdragsgivare, där de hanterar rekrytering och tar arbetsgivaransvar samt driver och utvecklar teamen över tid.

Fredrik Svensson ville hitta ett sätt att skräddarsy verksamheter efter kundernas behov. Foto: Folket
Fredrik Svensson ville hitta ett sätt att skräddarsy verksamheter efter kundernas behov. Foto: Folket

Ett av de företag som anlitar Folket är Synsam. På Resumés seminarium om Morgondagens Marknadsavdelning för en tid sedan berättade Synsams koncernmarknadschef, Michael Grimborg, varför de valt den modellen.
”Jag vill kunna ställa samma krav på inhousebyrån som på en extern konsult”, förklarade han.
DESSUTOM KAN HAN lägga ansvaret för att rekrytera rätt personer till inhouseverksamheten på någon som har den kompetensen istället för att göra det själv.
”När ett företag vänder sig till oss börjar vi med en workshop samt ser över deras kommunikations utmaningar framåt  för att sätta oss in i vilka behov de har. Utifrån det ger vi dem en rekommendation på vilka kompetenser de behöver” , berättar Fredrik Svensson på Folket.
Rekommendationen kan exempelvis matcha en ’traditionell’ arbetsgrupp på en reklambyrå eller innehålla delar som är unika för kunden som tex en UX-designer eller en social media manager.  Det varierar förstås mellan olika företag eftersom alla kunder har unika behov.
”När vi kommit överens om vad som behövs, rekryterar vi och bildar ett separat bolag för kundens räkning”, fortsätter Fredrik Svensson.
MEDARBETARNA SOM ANSTÄLLS i bolaget arbetar 100 procent för uppdragsgivaren och nyckelpersoner kan även erbjudas delägarskap i verksamheten.
Uppdragsgivaren täcker lönekostnaderna med  viss marginal, som förhandlas fram. Det brukar hamna på mellan 550 och 650 kronor per timme och anställd.
”Även om vi har fördelarna med en inhouse är vi fortfarande en extern byrå och är man inte nöjd med vårt arbete kan man säga upp oss. Men vi har långa uppsägningstider i våra kontrakt för att kunna ge våra anställda trygghet”, säger Fredrik Svensson.
HAN BESKRIVER MÖJLIGHETEN att komma djupare in i uppdragen som ett skäl för medarbetare att välja den här formen av verksamhet.
”Våra anställda trivs i byrånkontexten, men saknar att komma in djupare i kundens affär än den tradi-tionella konsultrollen möjliggör.  På det här sättet kommer de mycket djupare in i företagen och slipper hoppa mellan uppdrag”, säger han och förkla-rar att man både har låg personalomsättning och långa uppdrag.
Genom att man samtidigt har flera team, som samarbetar med flera företag, kan inspiration och kunskap spridas mellan teamen.
DET HÄNDER OCKSÅ att någon byter team, i samband med att man rekryterar nya medarbetare till en ny uppdragsgivare.
”Men det är förstås upp till den kunden. Det finns ingen förtur inom gruppen till nya samarbeten.”
Folket är, såvitt Fredrik Svensson vet, ensamma om sin modell i Sverige. Däremot finns liknande tankesätt hos brittiska Oliver-gruppen, som driver inhousebyråer på ett antal platser i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika.
FOLKET STARTADE 2013 sedan Fredrik Svensson och hans kompanjon, Johan Falk, sålt sin tidigare byrå Naked.
”Vi ville inte starta ytterligare en traditionell reklambyrå.  Istället funderade vi över hur världen förändras och hur vi skulle kunna hjälpa kunder att lösa deras utmaningar på ett nytt och bättre sätt.  Varför måste alla byråer vara organiserade på samma sätt, undrade vi. Vi ville istället hitta sätt att skräddarsy verksamheter utifrån kundernas behov”, beskriver Fredrik Svensson.
IDAG HAR FOLKET sju kunder och 36 anställda. Dessutom finns systerverksamheter i Kompis, som är en ren produktionsbyrå och Tillsammans som är en byrå där reklam och digitala kompetens samverkar.  Sammantaget finns 67 anställda i hela gruppen. I vissa uppdrag samarbetar man en del med systerbyrån Tillsammans. Andra gånger kan Kompis komma in för att kapa toppar.
Förutom Synsam finns företag som OKQ8, Skandia, Scandic och Arla bland kunderna. Fredrik Svensson berättar att man tar in ett eller ett par nya uppdrag per år för att säkerställa leveransen i de nya uppdragen.
”Det finns ett sug på marknaden från företag som vill ha en skräddarsydd lösning, som jobbar till 100 procent med deras uppdrag, till lägre kostnader ”, sammanfattar Fredrik Svensson.
Carin Fredlund