16 januari 2018

Filmintervju med Ada Elmgart och Eva Bloch om nominerade boken "Kundfokus"

En av de böcker som nominerats till Årets Marknadsföringsbok 2017, var ”Kundfokus” av Ada Elmgart och Eva Bloch.

Ada och Eva
Ada Elmgart och Eva Bloch har skrivit boken om Kundfokus. Foto: Peter Bloch

Båda författarna har lång erfarenhet av verksamheter med kunden i fokus, inom olika tjänstebranscher, som exempelvis
besöksnäring, handel, underhållning med mera.
”Kundfokus” bygger på deras egna erfarenheter av kundfokuserat förhållningssätt, likväl som på djupintervjuer med företagsledare inom olika branscher. Läsaren får ta del av utmaningar och möjligheter kopplade till kundinsikt, kundvärde och kundupplevelse. Frågerutor, tipslistor, tankar och berättelser ger vägledning och stöd när du vill utveckla en mer kundfokuserad verksamhet.
Boken är praktiskt upplagd med exempel och råd från framgångsrika verksamheter. Författarna visar även på innovationer och trender kopplat till kundernas förväntningar (eller beteenden) och verksamheters utvecklingsmöjligheter.
Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren har intervjuat Ada Elmgart och Eva Bloch om tankarna bakom boken och målsättningen med den.