20 oktober 2022

Film Tendensdagen 20 oktober 2022

Tendensdagen 20 oktober.
Tema: Modigt Ledarskap – Ledare mot strömmen