15 april 2015

Färre datorer – men surfplattorna ökar bland unga

Statens medieråd släppte sin tredelade rapport Unga och medier den 14 april. Totalt har 12000 unga deltagit i undersökningen som genomförs vartannat år. Denna gång minskar datoranvändningen för första gången sedan undersökningen började göras.

– Det är fortsatt stora och snabba förändringar. Senast vi gjorde denna undersökning, 2013, var det den jättelika tillväxten av internet i mobilen som var den stora nyheten. Nu har nästan alla detta, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd i en kommentar.
Här är några trender som Statens medieråd ser i samband med rapporten:
Allt yngre använder internet
Internetanvändningen fortsätter att öka och går allt längre ner i åldrarna. Av dagens tvååringar använder 15 procent internet dagligen. Det är samma frekvens som för sexåringarna 2012/13. Det är en markant skillnad i daglig internetanvändning mellan sju- och åttaåringarna – nästan dubbelt så många åttaåringar är dagliga internetanvändare jämfört med sjuåringarna. Ökningen av nätanvändningen gäller framför allt internet i mobilen.
Film och tv dominerar bland yngre
Men den medieanvändning som dominerar bland de yngre barnen är film/tv-tittande. 58 procent av 2–4-åringarna och 71 procent av 9–12-åringarna ser på film/tv mer än en timme per dag. Tv är den vanligaste medieaktiviteten upp till 11 års ålder, då mobiler och internet tar över.
Plattorna ökar kraftigt
Tillgången till surfplattor har i stort sett fördubblats sedan 2012/13. Att äga en egen surfplatta är idag fyra gånger vanligare bland nioåringar än för fyra år sedan. I dag har 56 procent av de yngsta barnen, upp till två år, tillgång till surfplatta i hemmet. Sedan ökar siffran till 87 procent för barn 9–12 år, för att därefter minska. 17–18-åringarna har tillgång till surfplattor i ungefär samma omfattning, 58 procent, som barn upp till två år. De äldre är givetvis mycket flitigare mediekonsumenter, men med andra hjälpmedel, som smarta telefoner och datorer.
Dator minskar för första gången
I denna undersökning minskar för första gången barns och ungdomars datorinnehav, med undantag för åldersgruppen 17–18 år. Förklaringen är givetvis surfplattan och dess kraftiga ökning.
Rörligt i mobilen allt vanligare
Att titta på film/videoklipp i mobilen blir allt vanligare och ökar med åldern. Bland nioåringar har andelen fördubblats, från 16 till 32 procent. För övriga åldrar varierar ökningen mellan fem och 19 procentenheter.
Daglig läsning minskar
Den dagliga läsningen av tidningar och böcker har minskat påtagligt i åldersgruppen 17–18 år – från 23 procent 2012/13 till 13 procent 2014.
 
Källa: Statens medieråd.se