13 oktober 2016

Fängelse och mångmiljonskadestånd för varumärkesintrång

En omfattande verksamhet av försäljning av piratkopierad designermöbler och -lampor drevs från England av en svensk affärsman, hans hustru samt en anställd produktutvecklare.
Bolaget, DR International (Designers Revolt) var registrerat på Isle of Man, bland annat på grund av att produkterna inte längre hade upphovsrättsligt skydd där. Försäljningen skulle ske från Storbritannien, där eventuell upphovsrätt hade upphört, till kunder i länder där produkterna fortfarande kunde omfattas av upphovsrättsligt skydd. Detta skulle ske utan att något tillstånd från rättighetshavarna inhämtades, eftersom man ansåg att avsaknaden av ensamrätt i Storbritannien medförde att sådant tillstånd inte krävdes.
 
Målgruppen fanns huvudsakligen i Sverige och i viss mån i övriga Skandinavien och företaget marknadsfördes bland annat med annonsering i svenska tidningar.
Affärsmannen och produktutvecklaren dömdes till fängelse i 1 år och 6 månader. Hustrun dömdes till villkorlig dom. De skall, tillsammans med bolaget, dessutom betala skadestånd på 25,8 miljoner kronor till varumärkesinnehavarna.
Läs hela domen här: ts-b-6871-14