21 oktober 2009

Facebook fortsätter sin framgångsrika expansion över världen

Nu är det närmast Mellanöstern som står på tur.

För att få fullt genomslag i marknaden planerar Facebook att lansera en arabisk version av det sociala nätverket. Ghassan Haddad, ingenjör på Facebook, tror att potentialen för lokala versioner av den globala tjänsten är ”enormt” stor. I Mellanöstern finns redan ett antal olika sociala nätverk som liknar Facebook. De största och mest populära är Arabfriendz, Kalam Arab och Maktoob. Där kan användarna studera vandras profiler, skriva meddelanden och dela filmklipp med mera. Men Facebook har i dag, redan innan den arabiska versionen har släppts, många användare i Mellanöstern.
I Egypten finns cirka 900 000, i Israel 700 000, i Libanon 300 000 och Saudiarabien 250 000 som använder Facebook, som finns på fyrtio olika språk. Företaget har nu planer på att lansera ytterligare ett sextiotal språk i syfte att bli än mer attraktivt på de lokala marknaderna.