12 augusti 2018

Facebook är också en plats för själavård

För Svenska Kyrkan är sociala medier viktiga plattformar för att bygga relationer och föra dialog med sina målgrupper.
Förr låg kyrkan verkligen mitt i byn och var ett socialt nav för alla församlingsmedlemmar – det vill säga alla som bodde i socknen.
Kyrkkaffe i församlingssalen, kyrkans syförening eller möten på kyrkbacken på söndagen efter gudstjänsten. Där fick man det senaste skvallret, en stunds omtanke kanske och goda råd i praktiska spörsmål.
SÅ DET ÄR JU egentligen naturligt att kyrkan också är aktiv på dagens sociala mötesplatser, även de digitala.
Charlotte Frycklund är ansvarig för kyrkans aktiviteter i sociala medier. Hon har varit präst i svenska kyrkan i mer än 20 år och skulle ha blivit kyrkoherde i en församling i Uppsala stift, om inte det dykt upp en annons i Kyrkans Tidning för 6 år sedan. En annons, som fångade hennes uppmärksamhet och som hon sen inte kunde glömma.

Charlotte Frycklund tar kyrkan ut till människor via Facebook och andra sociala medier.
Charlotte Frycklund tar kyrkan ut till människor via Facebook och andra sociala medier.

JOURHAVANDE PRÄST SKULLE flytta ut på nätet och man behövde någon som kunde hantera detta.
Samtalsjouren Jourhavande Präst har funnits via telefon i många år, för människor som behöver någon att prata med i en krissituation. Tjänsten bemannas av präster i Svenska kyrkan och nås via det allmänna larmnumret 112.
Förra året kom 107. 000 samtal in till Jourhavande Präst via 112.
2012 antog Svenska Kyrkan en ny digital strategi, med ambitionen att bli närvarande på sociala plattformar och därmed också mer lättillgänglig för allmänheten. Man såg att det behövdes ett annat tilltal, som var mer personligt.
”När tilltalet blev mer personligt och mer samtalsmässigt, så kunde man få till stånd de samtal som är en del av en kyrkas identitet”, understryker Charlotte Frycklund.
HON VAR SJÄLV redan då en entusiastisk användare av Facebook sedan flera år.
”Facebook kom in i mitt liv runt 2006, när jag fått barn och det blev ett väldigt bra sätt att hålla kontakten med mina vänner, när vi inte längre hade tid att prata i telefon med varandra så ofta”, berättar hon.
HON TVEKADE LITE, innan hon sökte uppdraget som digital jourhavande präst. Både för att hon kände att hon kanske svek sin församling och för att uppdraget bara gällde en halvtid och det skulle bli ett rejält ekonomiskt avbräck för familjens ekonomi.
Men det gick att pussla ihop och hon arbetar sedan några år heltid i sociala medier. Bland annat på Svenska Kyrkans Facebooksida, som har 66 .000 följare. Där kan besökare delta i samtal, ställa frågor eller kommentera olika frågeställningar.
Förutom prästerna, arbetar också diakoner och informatörer på kyrkans sociala plattformar.
”I sociala medier är man ju vana vid att vara personliga och ge direkta svar”, säger Charlotte Frycklund, som påpekar att det är också viktigt att vara snabb med att ge besökarna gensvar. För egen del svarar och agerar hon utifrån sina egna livserfarenheter.
”Det finns ju både pratpräster och lyssnarpräster. Via de sociala medierna lär jag mig mycket om vad folk funderar över”, säger hon och tillägger att hon skulle vilja få ut betydligt fler präster på nätet.
MEN DET FINNS också de, inom kyrkan, som är lite tveksamma till om Facebook verkligen är rätt plattform för kyrkans män och kvinnor.
”Men vi måste vara där människor är”, menar Charlotte Fryklund.
Och de innebär bland annat de sociala plattformar, som Facebook. Eller Instagram där man vänder sig till en lite yngre målgrupp.
DET HANDLAR KANSKE inte så mycket om missionerande och att försöka pracka på människor en tro. Mer om att ha öppna dörrar, för dem som behöver tröst eller stöd.
”Men det är klart att det också sänker trösklarna, för dem som tvekar”, konstaterar Charlotte Fryklund.
Och hel en del av de besökare man har på Facebook och Instagram är inte regelbundna kyrkobesökare.
”I församlingen kan prästen vara en liten kung, bland de 50 mest kyrkvana. Men här möter vi nya, och andra människor. Det är bra. Kyrkan har aldrig mått bra av att vara i överläge”, säger Charlotte Fryklund.
Kyrkans identitet och varumärke behöver följa med samhällsutvecklingen.
För en bra dialog med alla de olika människor som söker sig till kyrkans sociala plattformar, menar Charlotte Frycklund att det också är viktigt att försöka ha lite humor. Även i svåra stunder ibland.
”Skrattet befriar”, konstaterar hon.
Carin Fredlund