11 oktober 2018

Exportpriser till Icehotel och Morakniv samt AirWaterGreen Group

Vid en ceremoni på Tendensdagen på Oscarsteatern på torsdagen, delade Fonden för Exportutveckling ut utmärkelsen Export Hermes till Morakniv AB och Icehotel AB.
Priset Upcoming star gick till AirwaterGreen Group AB.
Export Hermes har sedan år 1981 delats ut till svenska företag som genomfört exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd.
”Företagen är hjältar! Global handel lyfter oss alla”, underströk Anders Lundwall, ordförande för Fonden för Exportutveckling.
Han pekade på den stora betydelsen som de externt orienterade företagen har för att skapa förutsättningar för tillväxt och menade att det finns all anledning att påminna om detta idag, när det på sina håll blåser helt andra vindar.
”Politikerna kan fördela vårt välstånd. Men vi behöver företagen och inte minst de extern orienterade, för att skapa välståndet”, menade han.
Mottagare av utmärkelsen Export Hermes, skall ha en stabil och växande export till många länder baserad på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.
Årets vinnare för det första Morakniv AB som har sina rötter flera hundra år tillbaka. Från början såldes knivarna i närområdet, men redan i slutet av 1800-talet, var Moraknivarna väl kända över hela världen. Och idag exporteras 75 procent av produktionen.
Den andra vinnaren blev Icehotel AB som gjort traktens ”nackdelar” – is och mörker – till en internationell turistmagnet. Och i en exportindustri, där till och med momsintäkterna stannar i Sverige.
Båda är båda legendariska varumärken ur flera aspekter och juryn motiverade deras priser på detta sätt:
Juryns motiveringar för årets pristagare lyder:
”Morakniv AB har med knivskarp skärpa hållit fast sin långsiktiga affärsstrategi och är idag ett framgångsrikt internationellt varumärke inom funktionella högkvalitativa knivar.”
Och:
”Icehotel AB har med iskall kyla tagit vara på sitt geografiska läge och skapat en framgångsrik ”exportprodukt” som lockat besökare från hela världen till unika upplevelser.”
Priset Upcoming Star delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna: att vara igång med sin internationalisering/export, att ha en intressant strategi och kunna påvisa en stor internationell potential.
Juryn motiverade priset till AirWaterGreen Group så här:
”AirWaterGreen Group har spännande innovationer där mycket ligger i luften, men som inte bara skapar vatten ur intet utan också goda förutsättningar till ett framgångsrikt exportföretag.”
”Morakniv och Icehotel har på olika sätt förnämligt fångat världens intresse för sina produkter och upplevelser genom en tydlig exportstrategi som inkluderar aktivt arbete via sociala medier och internationell PR. AirWaterGreen Group möter ett stort behov av färskvatten i utsatta områden genom sin revolutionerande teknik. Dessa företag är värdiga vinnare”, sammanfattar Anders Lundwall.
Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri-Schartauanerna.

Foto: Palmklint Övre raden från vänster: Yngve Bergkvist, grundare av Ice Hotel, Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund, Henk Noback, vd Morakniv AB, Björn Åkerblom, marknadschef Morakniv AB Nedre raden från vänster: Jonas Wamstad, vd och grundare AirWaterGreen Group, Christopher Risenius, vd Ice Hotel AB, Fredrik Edsholm, medgrundare AirWaterGreen Group, Åsa Rosing, marknadschef, Ice Hotel AB, Anders Lundwall, Fonden för Exportutveckling.
Foto: Palmklint
Övre raden från vänster:
Yngve Bergkvist, grundare av Ice Hotel, Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund, Henk Noback, vd Morakniv AB, Björn Åkerblom, marknadschef Morakniv AB
Nedre raden från vänster:
Jonas Wamstad, vd och grundare AirWaterGreen Group, Christopher Risenius, vd Ice Hotel AB, Fredrik Edsholm, medgrundare AirWaterGreen Group, Åsa Ribbing, marknadschef, Ice Hotel AB, Anders Lundwall, Fonden för Exportutveckling.