Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kallelse till Årsmöte

11 maj kl 15:00

Sveriges Marknadsförbund 2021

Välkommen till årsmöte den 11 maj kl 15.00

Årsmötet kommer att ske digitalt via Teams.

Anmälan görs till francesca@svemarknad.se


DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Redogörelse för inkomna fullmakter
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande i förbundet
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelsens övriga ledamöter
11. Val av  revisor och suppleant
12. Val av valnämnd
13. Övriga frågor

Av medlem gjord hemställan om att hos årsmötet väcka fråga ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar efter kallelse till årsmöte skett. Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista och valnämndens förslag ska utsändas senast fyra veckor i förväg.

Valberedningens förslag till styrelse:

Vald till 2022
Mari Lagberg, Volvo Car Retail (fyllnadsval för Helene Löfgren)

Att välja till: 2023
Niclas Fröberg, Tre Kronor – ordförande (omval)
Kristoffer Stenqvist, Kry – (omval)
Linda Palmgren, Bauer Media AB (omval)
Peter Kjellberg, Dometic (omval)
Catarina Falkenhav, Kungliga Operan (nyval)
Kaj Török, Max Burgers (nyval)
Mikael Stange, DHL Freight (nyval)
Susanne Zabrodsky, Kronfågel (nyval)

Förslag till Valberedning 2021 – 2022
Linda Estenthal, Rusta (nyval)
Malin Forkman, Dramaten (omval)
Pino Roscigno, Stadium (omval)
Tom Thörnblom, Lyko (nyval)

STADGAR