3 april 2012

Ett gott råd från forskningen: Ge konsumenten en helhetslösning

Solveig Wikström  är professor i företagsstrategi och konsumtion vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet och har under hela sin forskarkarriär pendlat mellan universitet och näringsliv. Solveig besitter stor kunskap om hur företag kan öka sin förståelse för kunden och konsumenten, och eftersom vi på marknadsförbundet utlyst 2012 till kundens år bad vi henne berätta lite mer bl a om sin forskning och hur hon ser på framtiden.

1. Vad handlar din forskning om?
Under hela min forskarkarriär har jag studerat hur man kan skapa en bättre ’match’ mellan företagens utbud och konsumenternas efterfrågan. Idag har synen på relationen mellan företag och konsumenter förändrats. I forskningen (och även i viss mån i praktiken) talar man numera om hur företagen skall öka värdet för konsumenterna. Min aktuella forskning har ett teoretiskt inslag; hur förstå vad värde för kunden innbär. Min konkreta forskning handlar om hur företagen bör agera för att öka kundvärdet. Jag använder livsmedelsområdet som bas för att utveckla forskningen. Området lämpar sig väl som testoråde därför att det berör alla, konsumtionen är frekvent och återkopplingen är snabb. Resultaten har en tillämpning även utanför livsmedelsområdet.
2. Vad tycker du är det mest spännande inom marknadsföringsområdet just nu?
Jag tycker mig se ett sökande efter fokus i marknadsföringen: vad är viktigt att tänka på. Idag handlar mycket om val av mediakanal . Men det jag ser som mest spännande (och som jag fortfarande ser alldeles för lite av) handlar om innehållet i marknadsföringen. Här efterlyser jag en breddad syn. Det tydligaste exemplet är det som ”Linas matkasse” står för. Människor efterlyser helhetslösningar i sin konsumtion; produkter kombinerade med tjänster, flera produkter eller moduler i förening som bildar en helhet, och tjänster som sträcker sig över tiden. Det konsummenterna är mest betjänta av är att få helhetslösningar på sina konsumtionsproblem. De har varken tid eller ork att fokusera på alla enskilda produkter och tjänster som ingår i deras konsumtion. De behöver hjälp med färdiga lösningar.
3. Vilken typ av marknadsföring kommer vi att få se 2025?
Jag hoppas och tror att en ökad insikt om vad konsumenterna är mest betjänta av kommer att färga marknadsföringen.
4. Vem eller vad inspirerar dig?
Vardagsverkligheten; hur människors livnadsförhållanden ändras, hur de väljer sin konsumtion, vilken framgång de har och vilka misstag de upplever. Introspektion och etnografiliknande konsummentstudier är mina redkap för att förstå konsummenterna. Alla företag säger sig vilja förstå konsumenterna bättre, men de har svårt att att hitta fram.
5. Vilket gott råd vill du ge Sveriges marknadsförare?
I konsekvens med vad jag sagt ovan, satsa i möjligaste mån på att lyfta fram det som ökar konsumentvärdet.