12 oktober 2018

Entreprenörskap öppnar möjigheter

Det går att utrota fattigdom. Ett verktyg i det arbetet är att ge fattiga kvinnor möjlighet att starta företag.
Egentligen är det ganska självklart. Bästa sättet att lyfta människor ur fattigdom är att skapa jobb. Jobb ger inkomster och möjlighet till långsiktig utveckling. Och jobb
skapas av entreprenörer och småföretagare. Det är likadant överallt.
Det är också grundidén bakom organisationen Hand in Hand. Deras fokus är hjälp till självhjälp, genom utbildning och träning i entreprenörskap. Hjälpen riktar sig framför allt till kvinnor, som utgör 70 procent av världens fattiga. Dessutom har studier visat att kvinnor generellt investerar över 90 procent av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30-40 procent.
GENOM ATT GE kvinnor i fattiga länder möjligheter att starta livskraftiga, hållbara företag kommer en mängd positiva följdeffekter, som påverkar både kvinnan, hennes familj och det samhälle där hon är verksam.
Hand in Hand har sitt ursprung i början av 1990-talet, då det svenska rektorsparet Blomqvist, från Nacka utanför Stockholm var på studieresa i Indien. De såg hur många barn måste arbeta i silkesfabrikerna, i trakten de besökte, för att försörja familjen istället för att gå i skolan. Så paret Blomqvist började jobba för att försöka utrota barnarbete på platsen.
I slutet av 1990-talet tog de kontakt med industrimannen Percy Barnevik, som då var styrelseordförande i Investor. De visste att han sedan länge hade ett stort intresse och engagemang för Indien och bad honom om hjälp till sitt projekt. Han ställde upp med ”lite pengar”, som han själv har beskrivit det. Men han blev också mer engagerad i det operativa arbetet och man började fokusera på det som kan sägas vara roten till mycket av det onda: bristen på jobb. Kunde man skapa jobb till män-niskor, skulle det få stora följdeffekter. När familjen har försörjning, kan barnen gå i skolan och man kan lyfta hela samhället.
PERCY BARNEVIK ÄR idag hedersordförande i Hand in Hand och hittills har organisationen skapat 3,6 miljoner jobb. Tusen nya små företag startas – varje dag – i de länder där man verkar.
INDIEN ÄR FORTFARANDE den största marknaden för Hand in Hand och där är 100 procent av entreprenörerna kvinnor.
I Afrika finns Hand in Hand i Kenya och Zimbabwe där 70 procent av entreprenörerna är kvinnor.
Hand in Hand finns numera dessutom i norra Afghanistan. I detta patriarkaliska samhälle är möjligheterna för kvinnor mycket små. Därför arbetar man med både män och kvinnor, vilket ger kvinnorna mycket större möjligheter att ta del av programmet.
Grunden för verksamheten är en arbetsmodell i fyra steg.
1. Social Mobilisering. Först handlar det om att mobilisera kvinnor i självhjälpsgrupper med ungefär 20 medlemmar. De får utbildning i gruppdynamik och vikten av ekonomisk disciplin. Dessutom får de börja ett gemensamt sparande.
2. Utbildning. Självhjälpsgruppens medlemmar får sedan en grundläggande entreprenörsutbildning där de bland annat får lära sig bokföring, marknadsföring och hur man driver en verksamhet. Samtidigt analyseras vilka kunskaper som medlemmarna har och hur de skulle kunna passa in för olika typer av verksamheter.
3. Finansiering. Medlemmarna börjar redan från starten att spara små summor. Både gemensamt och var och en. Om någon senare behöver ta lån utanför den egna gruppen, kan Hand in Hand hjälpa till med kontakterna med seriösa mikrolånegivare. De lånen får endast användas för investeringar i verksamheten.
4. Expansion. När en verksamhet har kommit igång, får entreprenörerna tillgång till Hand in Hands affärscoacher, som hjälper dem med olika frågor om exempelvis kvalitet, distribution, förpackning och expansion. Likaså hjälper Hand in Hand företagsgrupper från en region att expandera till andra områden.
Hand in Hand finansieras helt av frivilliga bidrag. Från mindre donationer, till större företagsgåvor.  Företag kan exempelvis välja att bli partnerföretag och finansiera byprogram i Indien eller Kenya, där man under en period stöttar och följer en hel by i dess utveckling. Byprogrammet är också tillgängliga för privatpersoner. Den som engagerar sig i ett byprogram får löpande rapporter från sin by, var sjätte månad, om hur utvecklingen framskrider. Man kan också åka ner och se arbetet på plats. Det finns flera företag som arrangerat resestipendier för medarbetare som får besöka företagets byprojekt.
ATT PÅ DET sättet kunna samlas kring något så handfast och konkret betyder mycket för sammanhållningen och stoltheten i partnerföretagen. Att medarbetare dessutom handgripligen kan få besöka och träffa de människor man stöttar och se hur de och deras by får bättre förutsättningar för framtiden, är ovärderligt.
Med byprojekten följer inte bara möjligheter för byns kvinnor att utvecklas som entreprenörer. Det bidrar också till skolgång, hälsovård och miljöförbättringar. Hand in Hand kan genom sitt arbete bidra till 13 av FN:s 17 globala mål i Agenda 2030.

Version 2
Sofie Borgudd är insamlingschef på Hand in Hand och berättade om organisationens arbete på Tendensdagen den 11 oktober.

ALLT ARBETE SOM görs redovisas noga, både i rapporter till partners och donatorer och på organisationens hemsida.
”Vi har ju ett stort ansvar för de pengar vi samlar in. De ska hanteras på ett affärsmässigt sätt och alltid kunna redovisas och rapporteras. Alla projekt vi stöttar ska vara skalbara och transparenta”, understryker Sofie Borgudd, som är insamlingschef på Hand in Hand.
Det innebär också att organisationen själv håller sina kostnader mycket låga. Inga onödiga utgifter, inga flotta kontorslokaler, bara ett par rum i ett kontorshotell.
Totalt finns nästan 3 .000 anställda runt om i världen. De lokala organisationerna har bara lokala anställda. De känner sina marknader, sina kulturer och har lättare att skapa resultat på platsen.
HAND IN HAND ÄR en mycket kostnadsmedveten organisation och försöker därför arbeta smart med sin marknadsföring. Genom ett samarbete med Dagens Industri, får man viss annonsering. För övrigt kan stöd- och partnerföretag använda Hand in Hand-loggan på sina hemsidor och berätta om sitt engagemang, vilket ju blir en marknadsföring av både organisationen och företaget.
På hemsidan har Hand in Hand många exempel på hur deras entreprenörer startat och utvecklat sina verksamheter.
För bara 900 kronor kan Hand in Hand ge en kvinna möjlighet att starta sin verksamhet och effekterna av det kan bli mycket större än så. Som för den afganska fyrabarnsmamman Nafisa, som började lägga in färdiglagad mat på burk. Först sålde hon sina konserver i grannbyarna, men hon expanderade snart till Mazar-i-Sharif, som är den största staden i norra Afghanistan. Idag levererar hon mat till en stormarknad och har 18 deltidsanställda, som hon hoppas snart kunna anställa på heltid.
MEN VERKSAMHETEN VÄNDER sig inte bara till vuxna. I Kenya finns också ett ungdomsprogram, där unga utbildas i entreprenörskap i skolan.
”Det påminner lite om Ung Företagsamhet, som vi har här i Sverige”, förklarar Sofie Borgudd.
Under de senaste tre åren har grupper om fem unga entreprenörer från Kenya fått komma till Sverige och träffa svenska ”kolleger”.
”Bland annat kom en ung kenyanska som startat en app för sparande hit. Hon fick träffa Elsa Berna-dotte, som är en av skaparna bakom Karma, en app för att minska matsvinn. Det blev ett spännande utbyte mellan de två”, berättar Sofie Borgudd.
På så sätt sprids verksamheten och kunskapen om den, som ringar på vattnet.
Carin Fredlund