2 juli 2014

Engagerad paneldebatt drog fullt hus i Almedalen

bild 1

Det var mer än fullsatt i lokal Karaffen i Hälsodalen i Visby på onsdagens paneldebatt, arrangerad av Sveriges Marknadsförbund och marknadsföreningarna. Ämnet satt för den knappa timmen debatten pågick var: Vilka kompetenser krävs i styrelserummen?
En utmanande fråga för den inbjudna, högst kompetenta, panelen bestående av Elisabeth Trotzig, Sveriges Reklamombudsman, Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund/Marknadsföreningen i Stockholm, Fredrik Hillelson, vd Novare, Magdalena Gerger, vd Systembolaget, Jan Scherman, strategisk rådgivare Aftonbladet och fd vd TV4.
Något de flesta var överens om var dock att det inte kan fortsätta se ut som det gör idag. Två fokusfrågor utkristalliserade sig under debatten. Den första var kvinnors underrepresentation i många styrelser. Francesca O’Brien Apelgren poängterade här valberedningarnas ansvar för styrelsernas sammansättning.
– Idag är enbart 14 procent av valberedningarna kvinnor! Här måste man börja. Jag anser att valberedningarna har ett stort ansvar för att förändra den här bilden, och att de vågar ta den här stafettpinnen.
Moderator Meg Tiveus konstaterade att hon själv gått från att vara mot kvotering till att vara för – eller som hon själv uttryckte det:
– Annars kommer jag hinna dö innan något händer!
Jan Scherman flikade in sin egen observation på ämnet kvotering och förespråkade snabba ryck.
– Om man ser ett problem, varför kan vi inte bara ändra på det? Varför måste vi harva på, vänta på nästa års bolagsstämma?
Fredrik Hillelson, som Meg Tiveus introducerade som en “superheadhunter” och som gör 7-800 intervjuer årligen gjorde en analys.
– Vi är en konservativ bransch. En sak jag brinner för att vi måste visa mod i rekryteringar och våga utmana våra kunder. En annan vinkel på ämnet är att gubbarna i toppen är avundsjuka. Om en kvinna hamnar i en styrelse har hon direkt 6-7 intervjuer publicerade i media. Det gör dem avundsjuka helt enkelt, sade Fredrik Hillelson.
Magdalena Gerger hade en annan utgångspunkt.
– Där jag har jobbat i styrelser, vilket är inom staten, är det faktiskt så att 50 procent av ledamöterna har varit kvinnor. Så jag har inte den erfarenheten att man inte har öppnat up. Men, tröskeln kan vara hög, både för kvinnor och för yngre män.
Den andra frågan som hamnade i fokus var, naturligt nog med tanke på arrangörerna, den om vikten av marknadskompetens i styrelser.
– Det är otroligt viktigt att få in marknadskompetens i styrelserummen, konstaterade Francesca O’Brien Apelgren.
– Här skulle jag gärna se att man börjar med att marknadschefernas roll i ledningsgrupperna stärks, som ett första steg. De måste synliggöras mer och få en framskjutande roll, sade Francesca O’Brien Apelgren.
– Min mission har alltid varit marknadskommunikation och kan konstatera att marknadskompetensen är central för att överleva, sade Elisabeth Trotzig, som även är ordförande för Marknadsföreningen i Stockholm.
Moderator Meg Tiveus frågade om någon hade något ytterligare råd till de som vill sitta i styrelser. Magdalena Gerger var frikostig med tips.
– Jag skulle råda de som vill arbeta i styrelser att börja på lägre nivå, kanske internt i bolaget, och jobba sig uppåt. Ta chansen när du får den, det är lätt att tvivla på sig själv.
Fredrik HIllelson hade sitt råd för att öka mångfalden
–  Mod krävs, konstaterade han och tog könsfördelningen som ett exempel.
– Man ska komma i håg att fallhöjden för en kvinna som inte lyckas i sin roll är betydligt högre än för en man. Mod krävs alltså, både från ägare och styrelseledamot.
karin@mis.se

Elisabeth Trotzig, Francesca O’Brien Apelgren, Fredrik Hillelson

Meg Tiveus, Magdalena Gerger, Francesca O’Brien Apelgren

Jan Scherman, Francesca O´Brien Apelgren

Meg Tiveus, Magdalena Gerger

Jan Scherman, Elisabeth Trotzig, Francesca O’Brien Apelgren, Fredrik Hillelson