15 oktober 2013

Energi & miljö i fokus!

”Världen står inför en enorm utmaning då det gäller energi- och miljöfrågorna. Det har med all önskvärd tydlighet framgått även i den svenska debatten. Att säkra energibehovet i framtiden är en förutsättning för svenskt näringslivs utveckling och överlevnad. Om inget görs riskerar vi mista ett stort antal företag och hundratusentals arbetstillfälle inom Sverige. Därför är information om  möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av energin av yttersta vikt för alla aktörer på marknaden, oavsett bransch. Industrier, fastigheter, butiker, kontor, idrottsanläggningar, överallt i samhället finns det behov av energieffektivisering!
EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagen i Sverige är en organisation och ett nätverk som aktivt arbetar med effektiviseringsfrågorna.
EEF´s medlemsregister består av ett antal branschorganisationer och fristående företag som alla arbetar med någon form av energieffektivisering, främst inom industri- och fastighetsbranscherna.
EEF har också nära samarbete med organisationer som SAG, Svenska Automationsgruppen, www.svenskaautomationsgruppen.se,Energi Rådgivarna, www.energiradgivarna.com, ES, Energikontoren Sverige, www.energikontorensverige.se, och driver tillsammans med dessa gemensamma energieffektiviseringsprojekt. EEF´s mål är, genom påverkan på allt från politiker till den enskilda människan, att skapa förutsättningar för ett energieffektivt Sverige. Genom lobbying, utbildning, remissutlåtande, information, praktisk hjälp och stöd, nätverksutveckling, etc., få en förändring till stånd då det gäller synen på energifrågorna. Energieffektivisering sparar inte bara stora pengar för de företag som agerar, den stärker även konkurrenskraften och CSR-profilen. Plus att den har en positiv påverkan på miljön!
För att kontakta EEF och få information om vilka möjligheter som finns inom effektiviseringsområdet, gå in på hemsidan www.eef.se. Här kan man genom skriftliga meddelande ställa frågor, lämna åsikter, specificera önskemål och planer för effektivisering som är relevant för den egna verksamheten. Man kan också få tips och råd om hur man skall gå tillväga för att lyckas med ett effektiviseringsarbete. Plus möjligheten att ingå i EEF´s nätverk!”
Bo Andersson
Styrelseledamot EEF