1 oktober 2016

Nya Trender & Tendenser är här

Så är det dags för en ny utgåva av Trender & Tendenser, Sveriges Marknadsförbunds digitala månadstidning.
Mycket i denna utgåva handlar på ett eller annat sätt om långsiktighet. Det är en gemensam nämnare för starka varumärken. De arbetar långsiktigt med sina varumärkesstrategier, de har långa samarbeten med sina kommunikationskonsulter och de kommunicerar långsiktigt.
När varumärket blir navet för hela verksamheten och binder samman strategi, organisation och verksamhetsutveckling, då kan underverk skapas på lång sikt. Det utgör också förutsättningar för högsta möjliga lönsamhet. Det visar flera olika studier. Några av dessa redovisas i oktoberutgåvan av Trender & Tendenser.omslagnummer2
Där diskuteras också behovet av marknadsförare i ledningsgrupper och styrelser. Något som dock är eftersatt i många företag.
I slutet av september delade Evimetrix ut Swedish Brand Awards. Där kunde man bland annat se intressanta trender i apoteksbranschen. De tre starkaste apoteksvarumärken berättar om sina visioner och strategier. Långsiktighet är ett nyckelord också för dem.
Också inom livsmedelssektorn och dagligvaruhandeln pågår stora förändringar. Det är speciellt fyra faktorer som påverkar utvecklingen inom det området. Oktober-numret av Trender & Tendenser berättar mer om dessa trender och om den stora undersökning som ska ge svar på vilka konsumenter som framförallt ändrar sina vanor och hur.
En av dem som påverkas av ändrade inköps- och matvanor är, Jenny Reithner, som är country marketing manager på Santa Maria. Hon svarar på frågor om sig själv och sitt jobb i detta nummer.
Dessutom får vi träffa Eva Westberg-Hydén, som är mentor till Åsa Öhman. De berättar om hur ett mentor-adept-samarbete, kan utveckla och stödja både yrkesmässigt och personligt.
Tidningen ingår i medlemsavgiften för medlemmarna i Sveriges Marknadsförbunds och de lokala marknadsföreningarna.
Om du inte är medlem, men ändå vill ha en prenumeration, så går det förstås alldeles utmärkt. En helårsprenumeration – 10 utgåvor per år – kostar 1 495 kronor + moms.
Kontakta info@svemarknad.se för att beställa.
Carin Fredlund