16 mars 2012

En god frukost – om meningsfulla varumärken

Tack alla som kom på vår paneldiskussion om meningsfulla varumärken!


En global undersökning visade i höstas att konsumenterna inte skulle bry sig om ifall många av de varumärken som finns på marknaden idag försvann. Det blev startskottet till vår frukostträff om meningsfulla varumärken. I onsdags gästades vår paneldiskussion av ca 70 åhörare som ville vara med och diskutera vad som krävs för att konsumenter ska blir verkligt lojala till ett varumärke.
I panelen deltog Johan Ununger från Saltå KvarnJacqueline Kothbauer, författare och digital mediestrateg, Stefan Nerpin, VD National Geographic Northern Europe samt Johan Kvist från McDonalds.
Kan företagets hantering av globala frågor bidra till att skapa kundlojalitet? Eller är det helt andra faktorer som bidrar till upplevelsen av ett passionerat varumärke som kunden kan vara lojal till? Och vad menas med ”meningsfull”? Det som är meningsfullt för mig kanske inte är det för dig?
Om En God Frukost
”En God Frukost” anordnas med jämna mellanrum av Sveriges Marknadsförbund tillsammans med Futerra och DN. Eventen är tänkta att väcka tankar och leda till diskussion om hållbarhet eller ämnen som angränsar. Utgångspunkten är en kunskapspanel som består av en samling blandade representanter på det dagsaktuella området. ”En God Frukost” handlar om såväl kunskapsspridning som möjligheten till nya kontakter. Vi bjuder alltid på frukost under diskussionen och detta följs av nätverkande över ett påtår eller två. Välkommen!