19 februari 2019

Doberman vill förändra människors liv

Doberman gör hellre produkter än kommunikation och lanserar helst prototyper som kan utvecklas färdig med sina kunder.
Vid Årets Byrå-galan för några veckor sedan utsågs Doberman till bäst i sin kategori – Digitalbyråer med en byråintäkt över 50 miljoner kronor.
Byrån kategoriserar sig dock själv främst som en design- och innovationsbyrå som ofta hjälper sina uppdragsgivare att möta kundbehov genom att designa smarta tillämpningar utifrån ny teknik eller innovativa affärsmodeller.

ICA:s voice-app Monica är den första rösttjänsten på svenska. Tala om för Monica vad som saknas i kylskåpet, så note-rar hon det på inköpslistan. Det går också att fråga henne om middagstips.
ICA:s voice-app Monica är den första rösttjänsten på svenska. Tala om för Monica vad som saknas i kylskåpet, så noterar hon det på inköpslistan. Det går också att fråga henne om middagstips.

LÖSNINGARNA BLIR FÖRVISSO ofta digitala. Som Monica, där man hjälpte ICA att lansera den första voice-appen på svenska, eller läromedelsappen Privatliv, om sex och samlevnad, som från början togs fram speciellt för ungdomar i särskolan
Alla skolelever har rätt till sexualundervisning, men det fanns inget bra material för elever i särskolan.
Fast det är ju egentligen inte mycket enklare eller mindre pinsamt att prata om sex och samlevnad för någon tonåring, oavsett skolform, så appen har spritts betydligt bredare än till särskolans ca 9 000 elever. Dessutom har den belönats med ett Swedish Design Award i Tjänstedesign-kategorin.

DOBERMANS ARBETE HANDLAR om att göra svåra saker enklare och komplicerade lösningar användarvänliga. Eller komplexa frågeställningar lätthanterliga.
Bild 12 - Doberman Gender EQ (eget projekt)
Doberman har själva utvecklat appen Gender EQ, som mäter hur mycket män respektive kvinnor pratar under ett möte.

”Doberman finns till för att försöka förändra livet till det bättre för människor. Det är i slutändan poängen med innovation för oss. Det kan göras på flera olika sätt. Ibland handlar det om att hjälpa en storbank som SEB att göra innovativa finanstjänster som på riktigt förenklar människors vardag. Ibland får vi ta saken i egna händer och utveckla en tjänst som vi tycker behövs, som i fallet Gender EQ. Det är en enkel app som mäter och för statistik över hur mycket män respektive kvinnor pratar i ett möte”, berättar Olof Ålenius, som är byråns Business Development Director.
ETT ANNAT EXEMPEL är sjukförsäkringstjänsten Oscar som skapades av byrån inför lanseringen av Obamacare i USA 2014. En digital guide för att hjälpa människor att hitta rätt försäkring. Ett helt nytt sjukförsäkringsbolag som gjorde det lätt för vanliga människor att hitta en passande lösning för sig och sin familj. Något som annars kan vara oerhört komplicerat i USA.
”Det är en väldigt enkel tjänst där man istället för ett hundrasidigt formulär fick svara på fyra frågor om var man bor och sina familjeförhållanden. Utifrån det fick man förslag på en lämplig lösning på sin sjukvårdsförsäkring”, förklarar Olof Ålenius.
Oscar revolutionerade sjukförsäkringsbranschen i USA i samband med Obamacare.
Oscar revolutionerade sjukförsäkrings-branschen i USA i samband med Obamacare.


Bild 3 - Doberman kontor - Stockholm 1png
Doberman har kontor i Münchenbryggeriet i Stockholm och i New York (nedan)

DEN DIGITALA VÄRLDEN är gränslös och så är också Dobermans verksamhet. De har kontor i Stockholm och New York, plus en think tank i Berlin. Om det behövs kan de ibland öppna ett pop-up-kontor för att hantera uppdrag på annat håll. Det gjorde de exempelvis i Spanien under en period.
DOBERMAN RÖTTER GÅR tillbaka till Karlskrona i slutet av förra seklet. Där fanns mobiloperatören Europolitan, som blev den lilla webbyrån Dobermans största kund. Snart också byråns ägare. Europolitan köpte Doberman som en del i en satsning på mobilt internet. Europolitan blev sen Vodafone och planerna förändrades, samtidigt som visionerna på Doberman var större. Så byråns vd, Lisa Lindström, köpte tillsammans med några kolleger loss byrån och utvecklingen mot dagens Doberman kunde börja.
Förra året firade Doberman 20 år som byrå. Det gjorde man genom att framförallt blicka framåt och genom att producera både en film och en konferens på temat ”Frontiers of Design”, där man bjöd in ledande personer från olika delar av världen för att de skulle dela med sig av sina bilder av designens roll idag och framåt.
Bild 5 - Doberman kontor New York
Bild 6 - Dobermans film Frontiers of Design
Till byråns 20-årsjubileum produceraes en film och en konferens på temat ”Frontiers of Design”. I filmen intervjuas 20 ledande designers från hela världen. Filmen och konferensens 12 talare nås med ett klick på länkarna.

Bild 7 - Dobermans konferens Frontiers_edited-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som innovationspartner har Doberman hjälpt Google och Starbucks att utforska och designa digitala tjänster för att förbättra upplevelsen på alla caféer.
Som innovationspartner har Doberman hjälpt Google och Starbucks att utforska och designa digitala tjänster för att förbättra upplevelsen på alla caféer.

Idag har Doberman 100 medarbetare, varav 20 i New York, där man bland annat samarbetat med Spotify, Google och New York City. Liksom med utvecklingen av den kanadensiska finansstjänsten Wealthsimple.
BOLAGET ÄR MEDARBETARÄGT och ungefär hälften av de anställda är delägare.
Naturligtvis har ägarna uppvaktats av både svenska och internationella friare, men dessa har alltid fått nobben. Ägarform och arbetsmodell fungerar alldeles utmärkt som det är och friheten är betydligt större än om någon internationell koncern ska lägga sig i hur man jobbar. Istället är man angelägen om att inkludera alla medarbetare i beslutsprocesserna och samlas varje halvår för ”Exploration Days”, där hela byrån lämnar kontoret för att tillsammans diskutera igenom verksamheten och ta viktiga beslut inför framtiden.
”Det är självklart att alla kan och får tycka. Och det är viktigt att alla förstår”, säger Olof Ålenius som konstaterar att frågor om ekonomi och lönsamhet ändå kanske inte är lika intressant för alla, men de måste i alla fall begripa hur det hänger ihop.
Något som också gjort Lisa Lindström smått berömd för att använda Lego-bitar när hon ska förklara budgeten.
VID EN EXPLORATION Day kom en önskan upp om att jobba mer med startups, vilket ledde till att man 2015 startade investmentbolaget Doberman Forward, just för det ändamålet.
”Det kan ju vara svårt och för dyrt för små startups att vända sig till sådana som oss. Så Doberman Forward investerar i startupföretag och hjälper dem att utvecklas”, förklarar Olof Ålenius som tillägger att det blivit allt vanligare att startupföretagen kontaktar byrån.
”Vi har blivit en relevant partner för dem och det gör ju att vi kommer in väldigt tidigt i verksamheterna. Vi lär oss också mycket av det själva.”
EN FÖRDEL MED att arbeta med startups är att det inte finns några inbyggda begränsningar för innovation. För en del stora bolag kan det ju annars finnas både mentala och praktiska hinder som försvårar för nya idéer.
”Utvecklingen går ofta långsammare i stora, etablerade bolag. Men i stor utsträckning handlar ju alla byrå- och kundrelationer om människor”, säger Olof Ålenius som beskriver flera samarbeten med entusiaster på kundsidan som brinner för att förändra.
Doberman är innovationspartner till SEBx med fokus på framtidens finanstjänster
Doberman är innovationspartner till SEBx med fokus på framtidens finanstjänster

Under senare år har också allt fler större aktörer anlitat byrån för innovationsuppdrag.
OFTA HAR MAN formerat en egen utvecklingsavdelning för ändamålet.
”Alltfler stora bolag har insett betydelsen av att våga förändra sig och inte bara skydda sin kärn-affär. De måste hänga med i utvecklingen helt enkelt. Och de som har en egen avdelning för innova-tion, de blir ofta också bättre beställare”, säger Olof Ålenius som tycker att den bästa samarbets-partnern är en modig person som också har mandat för förändring.
Då är det också bäst om företaget har nära mellan produktutveckling och marknadsavdelning.
”Vi jobbar mycket med produkt- och tjänsteutveckling och gör hellre produkter än kommunikation”, förklarar Olof Ålenius.
Det innebär också att byråns medarbetare finns inom ett brett kompetensspann. Där finns lite mer traditionella team och designers likväl som software engineers, affärsstrateger och producenter. För drygt ett år slog man sig också samman med industridesignbyrån PeoplePeople, som arbetat mycket med bland annat elfordon, möbler och Internet of Things.
 
 
 
Doberman har varit med och designat LinkNYC, som ska ge alla i New York tillgång till gratis internet. Wealthsimple är en prisbelönt kanadensisk finan-siell tjänst som designats av Doberman 2016 gick ett Red Dot Award till IKEA:s portabla induktionshäll "Tillaga" som Doberman designat. Transparent Speaker, Dobermans design av en uppkopplad högtalare med lång livslängd med utbytbara delar.
Doberman har varit med och designat LinkNYC, som ska ge alla i New York tillgång till gratis internet.
Till höger: 2016 gick ett Red Dot Award till IKEA:s portabla induktionshäll ”Tillaga” som Doberman designat. Wealthsimple är en prisbelönt kanadensisk finansiell tjänst som designats av Doberman
 Transparent Speaker, Dobermans design av en uppkopplad högtalare med lång livslängd med utbytbara delar

 
Bild 13 - Doberman kund IKEA Bild 10 - Doberman kund Wealthsimple Bild 14 - Doberman kund Transparent SpeakerNÄR DET BEHÖVS kompletterar man arbetsgrupperna med externa ”superspecialister” inom olika områden. Det kan vara allt från forskare från Karolinska Institutet till konstnärer.
”Vi tror att nya tankar och lösningar uppstår på en experimentell nivå när olika perspektiv möts”, säger Olof Ålenius.
En sådan typ av process kan resultera i smarta hemlösningar, stadsinnovation eller tjänstedesign för transportindustrin. För att bara nämna några exempel.
Olof Ålenius talar mycket om att utveckla prototyper. Det vill säga att skapa tjänster eller produkter, där kunden är modig nog att släppa tjänsten innan den är perfekt, för att på så sätt kunna vidareutveckla den åt rätt håll.
MEN BYRÅN ”PROTOTYPAR” också sig själv. Just nu testar man en ny ledningsmodell. Doberman har alltid haft en platt organisation och ett distribuerat ledarskap. Men från en tidigare rätt stor ledningsgrupp har Doberman just infört en lösning på prov där tre olika multidisciplinära ledningsråd med tydliga egna mandat driver på utvecklingen inom företagskultur, craft respektive affär.
Samarbete och feedback från medarbetare utanför den direkta arbetsgruppen i olika projekt är också viktigt. Varje vecka går man igenom projekt för att på det sättet kunna få kollegors perspektiv på arbetet och att det ifrågasätts. En förutsättning för att kunna arbeta så är förstås att det finns en grundtrygghet för alla och byrån har alltid strävat efter trygghet och balans.
”Vi talar om en triangel där målet är en balans mellan kvalitet, välmående och lönsamhet”, säger Olof Ålenius.
Det är klart att man kanske inte alltid lyckas ha total jämvikt, men för det mesta verkar det fungera rätt bra. Byrån har inte bara utsetts till Årets Byrå – 5 gånger – utan också vunnit pris som ”Sveriges Bästa Arbetsplats”, utsetts till ett av Sveriges mest innovativa företag samt hamnat på Dagens Industri Gasell-lista.
Carin Fredlund