15 februari 2017

Digital- och webbanalys – ny medlemstjänst

Fungerar företagets digitala kommunikation som den ska? Är webbsidan optimal? Det är några frågor som företagen brottas med.

Johan Öström driver Ostrom Consulting
Johan Öström driver Ostrom Consulting

Digitaliseringen är en av de viktigaste frågorna för dagens marknadschefer men många känner sig osäkra på sin egen kompetens på området. Det visade den undersökning om marknads- och kommunikationschefernas syn på sin roll, ansvar och inflytande i företagen, som United Minds gjorde för knappt ett år sedan och som presenterades på Tendensdagen i höstas.
Genom ett samarbete med Ostrom Consulting kan Sveriges Marknadsförbund nu erbjuda kostnadsfri rådgivning inom området digital marknadsföring, med fokus på webbanalys. Rådgivningen är 30 min och tänkt att fungera som ett stöd, bollplank och en startpunkt på hur man kan förenkla, förtydliga och förbättra besökarnas upplevelse på er webbplats.
Johan Öström, som driver är vd och digital strateg på Ostrom Consulting och specialiserad inom strategisk marknadsföring och försäljning och har jobbat med digitala kanaler och verktyg under många år.
Med flera års erfarenhet från de Nordiska länderna, Asien, samt några av de ledande bolagen inom digital marknadsföring som Jajja Communications och Smarter Marketing har han kommit till en hel del insikter runt digitalisering och användarbeteende på nätet.
För att kontakta Johan Öström, gå in på sidan för Rådgivning, Digital- och webbanalys.