24 maj 2011

Det här måste du också veta om marknadsföring

Anders Parment och Magnus Söderlund har skrivit en bok som nominerats till utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok: Det här måste du också veta om marknadsföring. En kritisk, men konstruktiv, bok som kanske ger ett annat perspektiv på det du lärt dig om marknadsföring.

Varför skrev ni boken och vad är nytt?

Vi tyckte att det behövs en bok som ger perspektiv på den dominerande, amerikanska synen i grundböcker i marknadsföring. Svenska och skandinaviska böcker finns visserligen, men då tappar man ofta kopplingen till den bland praktiker utbredda föreställningen kring marknadsföringens grunder och modeller.
Nästan alla som jobbar med marknadsföring har ju läst de här amerikanska böckerna och de har sina förtjänster. Genom att lyfta fram grundbokens karaktärsdrag och ge perspektiv på den tror vi att man kan utveckla tänkandet kring marknadsföring, både inom de tio, tolv områden som vi behandlar i boken, och även i övrigt utveckla sitt kritiska förhållningssätt till marknadsföringsmodeller. Boken är kritisk men konstruktiv – vår ambition är att allt det som man vet från studier, praktiska erfarenheter och reflektioner (en marknadsförare reflekterar ju över saker som händer i samhället!) kan användas, men på ett utvecklat sätt efter att ha läst boken.

Varför ska jag läsa den?

För att bli en mer reflekterande och klokare marknadsförare.

Vem tycker ni ska skriva en bok och om vad?

Tycker att det allmänt saknas marknadsföringsböcker som är konstruktiva och kritiska samtidigt – och teoretiska och praktiska samtidigt. Ofta drivs en tes relativt okritiskt i en marknadsföringsbok, eller så är boken genomkritisk och då ofta skriven av någon som inte själv är marknadsförare (t ex en sociolog).

Vad är enligt er den största utmaningen nu och framåt för Sveriges marknadsförare?

Att utveckla det som Sverige är bra på i den globala omvandling som vi nu ser, där produktion ständigt söker sig till nya områden och länder där löner är låga. Detta gäller även kvalificerade, kunskapsintensiva delar. Vi måste fortsätta förstå och utveckla affärsmodeller, innovativa produkter, design, arkitektur, musik och konst och annat som gör att vi utvecklar konkurrenskraften – även när andra länder blir bättre på produktutveckling och innovationer. Att ha en fot i populärkulturen och se vad som händer i konsumenters huvuden är viktigt idag och kommer att bli ännu viktigare. Var sätts trender? Vad händer på marknaden om 5, 10 år?

Vilken bok har ni själva på nattduksbordet/skrivbordet?

Anders: En biografi om Palme.
Det här måste du också veta om marknadsföring finns att köpa i vår bokhandel.