17 juni 2017

Den högsäsong nu kommer

Turistsäsongen är i full gång och för varje år söker sig fler och fler utländska gäster till vårt land.
Sverige är fantastiskt! Det konstaterade dåvarande Sveriges Turistråd under många år i sin reklam. Alldeles speciellt fantastiskt är det så här års, tycker många av oss.
Nu stundar högsäsong för en av landets absolut viktigaste och mest expansiva branscher och exportindustrier – besöksnäringen.
Den är lite speciell som exportbransch eftersom både produktion och konsumtion sker i landet. Dessutom är det den enda form av utrikeshandel som även genererar momsintäkter. 2016 strömmade 17,3 miljarder momskronor in i statskassan från utländska besökare, enligt färsk statistik från Tillväxtverket. Det innebär att momsintäkterna från utländska besökare har ökat med mer än 200 procent sedan år 2000.
HELA BRANSCHEN VÄXER och betydligt mer än andra sektorer. Sedan 2000 har Sveriges totala export av varor och tjänster ökat med 84 procent i löpande priser. Men det är knappt hälften så mycket som besöksnäringen, som under samma period ökat med 194 procent.
Exportindustrin har alltid varit viktig för Sverige och vi är stolta över basnäringar som har sitt ursprung i skogar och gruvor. För att inte tala om bilindustrin (som dock inte längre är så svensk). Men inga av dessa verksamheter ger oss lika stora exportinkomster som turismen.
2016 exporterade Sverige personbilar till ett värde av 64 miljarder kronor, papper för 74,5 miljarder medan järn- och stålexporten uppgick till 51 miljarder. Men utländska besökare i landet inbringade 120 miljarder kronor.
Inkluderas svenska turister och konferensdeltagare omsatte branschen totalt 296 miljarder, 2016, och sysselsatte drygt 169 000 personer.
Det är också i besöksnäringen som flest nya jobb kommer. Den totala sysselsättningsökningen i Sverige under 2016 var 1,7 procent. Men inom turismen ökade sysselsättningen med 7 procent!

Visit Sweden har fått stor uppmärksamhet för sin nya kampanj, där hela landet lagts ut på Airbnb.
HÄR HAR UNGA och utlandsfödda större möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, än andra branscher. Enligt uppgifter från arbetsgivarorganisationen Visita har 11 procent av svenska företag medarbetare under 25 år, medan 33 procent av företagen inom hotell, restaurang, camping, vandrarhem och stugor har anställda under 25 år.
37 procent av företagen inom sektorn har medarbetare som är födda utomlands, medan det totala genomsnittet i näringslivet är 15 procent.
ALLRA FLEST AV de utländska besökarna i Sverige kommer från Norge eller Tyskland. Men under senare år har mer långväga gäster varit de som ökat mest. Flest utomeuropeiska turister kommer från USA. Drygt en halv miljon amerikaner turistade i Sverige under 2016. Näst flest utomeuropéer är kineser. 2016 kom mer än 300 000 kinesiska besökare hit.
Och även om sommaren är högsäsongen, med nästan hälften av besökarna samlade under juni, juli och augusti, så ökar turistströmmarna året runt. Norrsken, ishotell och vita fjällvidder lockar också besökare till vårt land.
Det är ju inte i första hand sol och bad som drar turister till Sverige. Det finns betydligt säkrare destinationer för sådant. Men Sverige har något som få andra länder kan erbjuda – tomhet. För innevånare på den europeiska kontinenten, i Kina eller Indien exempelvis, är vårt glest befolkade land både exotiskt och njutbart. Den tillgängliga naturen, höga standard och utomordentliga utbud av både shopping, mat och boende gör Sverige till något att längta till.
Men det finns också en hel del förbättra.
VI HAR KOMMIT en bra bit på väg under senare år, finns mer att göra. Vi har utmärkta råvaror för turismen, men de kan förädlas. Alla aktörer måste tänka mer i termer av marknad, målgrupper och koncept och paketera sina erbjudanden på säljande sätt.
Många företag i branschen är små och har begränsade marknadsföringsresurser. De behöver lyfta blicken från den egna lilla tuvan till helheten och samarbeta med andra.  Visst finns lokala exempel på kreativitet och initiativkraft till ökad gemensam nytta, men det finns mycket mer att göra.
Det blir till lika stor glädje för den inhemska turismen.  För fortfarande är det enklare att boka en komplett semester till Mallorca än att stanna hemma i Sverige. Här får man sköta sin egen planering och ta sig runt på egen hand.
Men möjligheterna är oändliga, det är bara fantasin och samarbetsviljan som saknas.
Ett midsommarpaket med transporter, helpension och dans kring stången i Dalarna blir en sällsam upplevelse för både kineser och stockholmare. Liksom vildmarkssafari med bekvämt boende och lokal mat i fjällen eller våra stora, exotiskt tomma skogslandskap med chans att se ”the Swedish big five” varg, björn, älg, lo och järv. Eller varför inte kräftfiske som avslutas med tillagning och middag tillsammans.
Tänk att få paketera och marknadsföra sådant.
Carin Fredlund