22 februari 2017

Dags söka stipendier hos Fonden för Exportutveckling

Två gånger per år – höst och vår – utlyser Fonden för Exportutveckling stipendier för projekt som kan utveckla och stödja svensk export. Stipendierna delas ut i samarbete med ICC samt Ehrenfr. och Lola Owesens Stipndiefond.

Francesca O'Brien Apelgren
Francesca O’Brien Apelgren påminner om betydelsen av internationalisering.

För att kunna söka ett stipendium ska man arbeta med projekt som är av vikt för att utveckla svensk export.
”I dagens samhälle och värld fyller den fria handeln än mer sitt syfte. Det är viktigt att arbeta för globalisering och internationalisering och ett led i detta arbete är vår stipendieverksamhet”, säger Francesca O’Brien Apelgren, vd på Sveriges Marknadsförbund och styrelseledamot i Fonden för Exportutveckling.
Ansökningar ska vara inlämnade senast den första april. Syftet med projektet ska tydlig framgå av beskrivningen, liksom förväntat resultat, budget och tidsplan.
Dessutom krävs dokumentation om den eller de sökande och deras kvalifikationer för att genomföra projektet eller arbetet.
Stipendier delas inte ut för ”egna studier”. Däremot kan exempelvis ett examensarbete med klar exportnytta komma ifråga, om resultatet kan bli offentligt.
Mer information om syften och regler för stipendierna samt ansökningsunderlag finn på Fonden för Exportutvecklings hemsida.