23 maj 2011

Crowdfunding för positiva sociala annonser

Crowd funding (ung. översättning: folkfinansiering), är ett sätt att använda internets välvilja för att få pengar till ett ändamål. Danska Spredbudskabet.dk använder det för att låta konsumenter ta över mediautrymmet och välja vilka budskap som syns i annonseringen. Tanken är att använda samma kanaler som kommersiella företag använder för att öka intresset för sina produkter, men de budskap som sprids är icke-kommersiella, positiva, utvalda och finansierade av konsumenterna själva.
Genom en undersökning har Spredbudskabet.dk identifierat ett antal positiva budskap som stämmer överens med vad många danskar tycker. Därefter har de skapat ett antal videoannonser och affischer och publicerat dem på sin hemsida. Där finns tex annonser med budskapet att det inte är skamligt att vara arbetslös, att homosexuella är bra föräldrar och att det borde berättas fler positiva nyheter.
När man hittat ett budskap man vill stötta väljer man hur mycket pengar man vill donera och gör det via sms. Spredbudskabet.dk´s sprider sedan budskapet i TV, utomhus på stan eller på nätet. Besökarna kan också sprida budskapet gratis genom sociala nätverk och posters som finns att ladda ner.
Källa: Spredbudskabet.dk , Springwise