6 november 2009

CRM-system favorit bland marknadsfolk

Datorstödda system för kundrelationer, CRM, förblir det viktigaste redskapet för tyska marknads- och försäljningschefer även under 2010.

Det visar en enkät som facktidskriften Absatzwirtschaft och Marktforschung Innofact gjort bland närmare 200 chefer. På andra plats kommer internet och online-tjänster och som trea återfinns IT-system för nykundsvärvning.
Även som stöd för marketing och försäljning favoriserar merparten CRM-system. Vad gäller IT-lösningar föredrar man egna system, men CRM kommer som god tvåa. Övrig hård- och mjukvaror som nämns är konventionella office-paket.
Något anmärkningsvärt är chefernas dåliga kunskaper om exakt vilka hård- och mjukvaror som används i respektive företag. Närmare 56% vet inte vilken typ av CRM-system som blir viktigast under 2010. Läget är inte mycket bättre vad gäller IT-system (51% vet ej) och 81% kan inte nämna önskemål om systeminvesteringar för det kommande året.