16 februari 2013

Co-creation i sociala medier – så funkar det

På ett välbesökt och uppskattat seminarium presenterade Månadens forskare Karina Töndevold hur och när co-creation fungerar och vad man ska tänka på.
Karin talade om att det blir allt vanligare att företag engagerar sina konsumenter på alla möjliga sätt. Till exempel kan konsumenterna vara med och skapa företagets nya produkter eller varumärkets nya reklamfilm. Företag startas också där man helt enkelt räknar med att konsumenterna kommer göra en hel del uppgifter som tidigare bara de anställda gjorde.
Fungerar detta alltid?  Och det visar sig att det är kanske inte alla företag som ska vara på sociala medier.
Karina visade på effekten kring co-creation och varför en del konsumenterna jobbar gratis för en del företag?
Detta var den första av två frukostar kring sociala medier. Här hittar du Karinas presentation – http://www.slideshare.net/karinatondevold/co-creation-och-sociala-medier
Den 14 mars handlar det om reklameffekter i olika former av sociala medier. Föreläsare är Fredrik Landqvist, Doktorand vid Chalmers samt Jonas Colliander, Ekonomie Dr vid Handelshögskolan i Stockholm.
En viktig del i framtiden kommer vara ny former av samverkan för att skapa kunddialog, innovera samt engagera medarbetare. Hur kommer dessa samarbeten se ut, och hur kan man utnyttja potentialen kring detta för att uppnå reklameffekter?
Behöver man som företag vara närvarande i alla social medier för att uppfattas som relevant? Om inte, vilka kanaler är lämpliga att följa och även engagera sig i? Dessutom utnyttjar allt fler företag att man med enkla medel kan samla information via internet?of?things om sina kunder. Hur hänger detta ihop med den sociala webben, och hur påverkas inställningen till företaget?
http://svemarknad.se/events/sociala-medier-och-reklameffekter/