24 juni 2020

Certifierad Marknadsekonom

Certifiering sker via
Sveriges Marknadsförbund

Kurstips till:

Försäljare, företagsledare, marknads-
assistenter, projektledare och egenföretagare som vill utvecklas för att bli duktigare i sina roller och få ökad förståelse för marknadsförings-
processerna.

Du som vill jobba med att med marknadsföring, omvärldsanalyser och på en strategisk nivå.

Övriga som vill skaffa sig ökade kunskaper om försäljning och marknadsföring.

Studera på distans. Börja när du vill och få personlig handledning när du behöver.

Certifierad Marknadsekonom är en omfattande distansutbildning i marknadsföring för dig som vill jobba som marknadskoordinator, marknadsekonom, eller marknadsassistent. Den är även kunskapsmässigt förberedande om du idag jobbar som säljare och vill ta ett steg vidare i karriären och bli försäljningschef eller gå vidare inom en marknadsavdelning. Du lär dig analysera omvärlden, ta fram marknadsplaner och få en förståelse för det ekonomiska flödet i organisationen. Vi tittar på allt från marknadsföring och försäljning till juridik och ekonomistyrning. En effektiv distansutbildning som du läser på den tid och plats som passar dig bäst.

Kursen inleds med grundläggande marknadsföring (konsument och B2B) där vi tittar på hur hot och möjligheter ska analyseras, vilka yttre förutsättningar som finns samt hur ser kunder och konkurrenter ut. Du får verktygen som en marknadsförare bör ha. Vi får lära oss hur modeller kan appliceras inom de olika områdena producent- och konsumentmarknadsföring. Den digitala marknadsföringen är också ett viktigt område som tas upp. Du får även en hel del kunskaper i försäljning. CSR, Corporate social responsibility, är ett avsnitt som handlar om hur ett hållbart tänkande bidrar till ökad lönsamhet. Med denna baskunskap går du vidare till nästa steg i utbildningen, där konkreta marknadsverktyg hjälper dig att utforma en strategisk marknadsplan. Här analyseras branschers lönsamhet, företags konkurrensposition, produkters och affärsområdens marknads- och konkurrensförmåga samt hur kundmarknaden värderar och uppfattar företags konkurrensförmåga. I området som behandlar försäljningsprocessen lyfts en hel del konkreta tips för att bedriva effektiv försäljning fram. Ekonomiska styrhjälpmedel ger den viktiga kopplingen mellan kund, marknad och lönsamhet. Som marknadsförare är det viktigt att vara orienterad i de ekonomiska flödena i ett företag som tex budgetarbete, investeringskalkylering och finansiering. I juridikdelarna behandlar vi Marknadsrätt och Avtalsrätt. Du får en inblick i vad som gäller, rent juridiskt, vid avtals ingående samt vilka regler som gäller vid marknadsföring. Vi belyser köprättsliga situationer och vad som krävs för att säkra ett företags kommersiella budskap. Du läser i din egen takt, helt på distans utan fysiska träffar.

Studieomfattning
Motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Du har 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper
Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt rekommenderas.

Stödfunktioner
Mailsupport direkt av din personliga handledare.

Examination
Som grund för kursintyg, certifiering och godkännande på genomförd utbildning ingår:
Webbtentamen i olika moment samt ett flertal inlämningsuppgifter som bedöms av din personliga handledare. Utbildningen avslutas med en större marknadsanalys av ett existerande företag.

Media
Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Internet, Interaktivt kursmaterial, faktahäfte samt skriftlig dokumentation (pdf).
Kurslitteratur: Hållbar marknadskommunikation, CSR i praktiken.

Systemkrav
PC eller Mac samt mobila enheter. Bredband. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system. För fullständiga systemkrav klicka här.

Målgrupp
– Försäljare, företagsledare, marknadsassistenter, projektledare och egenföretagare som vill utvecklas för att bli duktigare i sina roller och få ökad förståelse för marknadsföringsprocesserna.
– Du som vill jobba med att med marknadsföring, omvärldsanalyser och på en strategisk nivå.
– Övriga som vill skaffa sig ökade kunskaper om försäljning och marknadsföring.

Studieformat
Distansutbildning med handledarstöd.

Betalsätt
Faktura skickas

Anmälan
Anmälan är bindande. För anmälan fyll i uppgifter nedan i formuläret.

Vill du veta mer om kursen?
Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer? Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor. Kontakta info@svemarknad.se

Kvalitetsutbildning
Utbildningen sker via xpectum AB, certifiering sker via Sveriges Marknadsförbund.
xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. De har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder de stöttning av meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna. Dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Dels genom samarbetet med FAR som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Läs om Janie Tham som har studerat till Certifierad Marknadsekonom. Delägare på Tham Plåt & Bygg