9 februari 2017

Nu ska Big Data bli lättare att förstå

Illustration: Camelia Boban
Illustration: Camelia Boban

Big Data kan ofta bli Big Trouble. Bara själva omfattningen av datamängderna gör att det snabbt blir ogreppbart och svårt att använda.
För att råda bot på detta har Kantar Millward Brown lanserat ett nytt analysverktyg, Digital Behavior Analytics (DBA).
”Även om de flesta företag övervakar sociala medier och följer digitala sökmönster, är det många som inte vågar fatta beslut utifrån resultaten”, säger Björn Söderin, vd på Kantar Millward Brown i Sverige och nordisk partner.
I DBA kombineras den senaste tekniken med ekonometriska teorier för att analysera signalerna i sociala nätverk och sökmotorer. Genom att studera förändringar i digitala beteendemönster kan annonsörer få feedback i realtid avseende hur specifika kampanjer fungerar och agera utifrån de problem eller möjligheter som identifieras.
DBA mäter också varumärkenas långsiktiga status i förhållande till hur trender, intressen och åsikter förändras över tiden. På så sätt kan man också identifiera när varumärken över- eller underpresterar i förhållande till de förväntningar som finns eller i förhållande till kategorin i övrigt. Dessa analyser ska hålla marknadsförarna uppdaterade med fakta för att löpande optimera kampanjerna och ge underlag för långsiktiga, strategiska beslut.
”Sociala medier och sökmotorer är tveeggade svärd. Samtidigt som ger helt nya möjligheter att förstå kundbeteenden och uppfattningar, så kan blotta mängden av data kan vara överväldigande. Något som i sin tur gör det svårt för marknadsförare att dra nytta av det”, menar Björn Söderin och sammanfattar:
”Vår ambition är att förvandla Big Data till Better Data genom analyser som direkt kan användas för faktiska beslutsunderlag. DBA ska vara en kontinuerlig hjälp för företagen att hantera sina varumärken på ett insiktsfullt sätt, till en rimlig kostnad.”