26 september 2017

Besökare i fokus för de flesta marknadsförare på Gotland 

Pernilla Hallbom, är marknadskommunikatör på Scandic i Visby och ordförande i Marknadsföreningen Gotland.
Pernilla Hallbom, är marknadskommunikatör på Scandic i Visby och ordförande i Marknadsföreningen Gotland.

Medeltidsveckan har just avslutats på Gotland. Uppåt 40 000 besökare har levt medeltidsliv med tornerspel, konserter, föreläsningar och mycket annat. Lika många strömmade till Almedalen, en månad tidigare. Innan dess var det högtryck med Island Games.
Nu har Gotland återgått till ”normalt semesterläge” igen. Så det är definitivt fortfarande högsäsong. Gotland är ju en mycket populär semesterö och besöksnäringen basnäring i kommunen.
Utmärkande drag för Gotland, och andra kommuner med turism som basnäring, är att de präglas av stark dagligvaruhandel, nyföretagande, hög sysselsättningsgrad (inte minst för ungdomar och utrikes födda) samt en positiv utveckling på småhuspriserna. Det framgår av Tillväxtverkets undersökningar.
En annan viktig egenskap för dessa kommuner är samverkan mellan alla de aktörer,  som på ett eller annat sätt är involverade i besökarnas väl och ve.
Så är det också på Gotland. Inte bara inom besöksnäringen.
”Vi har ett väldigt tight samarbete och ett bra nätverk”, säger Pernilla Hallbom, som är ordförande i Marknadsföreningen Gotland och marknadskommunikatör på Scandic i Visby och GotlandsResor.
Hon tillträdde nyligen sin post, efter ett år som styrelseledamot.
Pernilla Hallbom är född på ön, men har också flera års studier och arbete både i Sverige och utomlands bakom sig, innan hon återvände hem.
Marknadsföreningen Gotland har medlemmar från 55 företag. Från enskilda hantverkare och andra småföretag till betydligt större. De är olika på många sätt, men besöksnäringen har betydelse för dem alla.
Det är därför naturligt att en hel del medlemsaktiviteter berör just besöksnäringen, som exempelvis Besöksnäringsdagen.
”Det är en stor fördel att vi har sådan blandning av olika företag av olika storlek. Men det är också lite av en utmaning, när det gäller våra aktiviteter. Det är inte så lätt att skapa aktiviteter som passar för alla”, konstaterar Pernilla Hallbom.
Men, oavsett vilka aktiviteter som arrangeras eller vilka man vänder sig till, så är det framför allt under perioden september till och med april, som det är de flesta och mest välbesökta träffarna arrangeras. Sommarmånaderna är alldeles för hektiska för de flesta medlemmar, för att de ska hinna nätverka och förkovra sig.