15 april 2017

Bästa sättet att styra sina byråer

Många marknadsförare funderar över bästa sättet att utveckla sin kommunikation och samarbetet med sina byråer. Vissa tar in en del av jobbet i sin egen organisation, eller sätter ihop sina ”dream-teams”.
Merry Baskin, som grundat den brittiska plannerbyrån Baskin Shark, har publicerat fram en Warc-rapport över bästa sättet att samarbeta med sina byråer, utifrån 40 års data och forskning.time-management-2059406
Bland sina rekommendationer understryker hon betydelsen av teamwork och transparens, samt hur viktigt det är för företaget att uppmuntra dialog och att lyssna på byråernas åsikter, även om de avviker från företagets.
”Bra marknadsförare skall förvänta sig att bli utmanade av sina byråer. Du betalar ju för byråns expertis och erfarenhet”, säger hon och påminner om att företagen måste uppmuntra samarbete, om de ska få ut största möjliga nytta av sina byråer.
Merry Baskin hänvisar till en rad tidigare skrifter, rapporter och framföranden från marknadsförare och reklambyråer. Bland annat en presentation som hölls av J Walter Thompsons tidigare ordförande, Jeremy Bullmore, 1978, under rubriken ”10 beprövade sätt att få ut så lite som möjligt av sin byrå”.
Bullmores presentation är förvånansvärt aktuell än idag. Där tog han upp tio vanliga misstag som riskerar att förstöra relationerna mellan byråer och företag. Bland annat:  ”Undanhåll så mycket information som möjligt”, ”Erkänn aldrig ett misstag”, ”Byt företagets kontaktperson med byrån minst en gång om året” och ”Visa dig fullkomligt ointresserad av byråns lönsamhet”.
Merry Baskin hänvisade också, i sin rapport, till Philip Ley, en tidigare marknadsdirektör på Sky och SEGA Europe. Han har rekommenderat företagen att anlita de absolut bästa specialistbyråerna, för varje enskild disciplin, oavsett nätverk. Dessa ska samlas för gemensam brief och alla byråer ska få klart för sig att kommunikationsstrategi och kreativa idéer kan komma från vilken av dem som helst. Ingen av dem ska ”äga” uppdraget.
Dessutom, ska företaget insistera på att byråerna presenterar sina första idéer tillsammans, för att på så sätt få full inblick i vad de andra jobbar med. Dessutom ska helst bara två personer från varje byrå delta i team-möten. Dessa team-möten ska hållas regelbundet med samtliga byråer och alla ska ha full information om de andras budget för jobbet.
På så sätt, menar Marry Baskin, kan företagen få ut maximal nytta av sina byråsamarbeten.
Mer om hennes rapport finns på Warc.
Carin Fredlund