11 oktober 2023

Bokningsregler Tendensdagen

Anmälan till Tendensdagen är bindande


Platsen kan alltid överlåtas till annan person – namnjustering sker till annika@svemarknad.se

Sveriges Marknadsförbund tillämpar såsom många organisationer noshow-avgift. Vid utebliven närvaro på Tendensdagen utgår avgift på 995 kr ex moms. Avgiften tillämpas ”lika för alla”, oavsett anledning.