Åtta moduler – Tillämpad Kundpsykologi

Varje modul är uppbyggd på samma sätt med en introfilm, genomgång av koncept, övningsmaterial och instruktioner till övningsmaterialet.

Modul 1: Så fattar kunder beslut

Grunden i framgångsrik marknadsföring är att förstå hur era kunder fattar beslut och hur ni kan påverka dem. I denna modul får du praktiska verktyg och mallar för att strukturera vilka faktorer som påverkar varför era kunder väljer eller väljer bort er och era konkurrenter. Modulens syfte gör att det inte längre blir en gissningslek för dig att veta hur ni ska få fler kunder. Du får även verktyg för att kommunicera dina insikter till din organisation. Bli den som erbjuder klarhet kring hur era kunder fattar beslut.

Modul 2: Segmentering av kunder

Nyckeln till effektiva insatser med hög ROI är att vända sig till rätt målgrupp på rätt sätt. I denna modul går vi in på hur du på olika sätt kan segmentera och utvärdera såväl B2C och B2B kunder utifårn variabler som ger dig hjälp i hur du på bästa sätt kan påverka dem. Målet är att skapa en prio-lista för vilka segment ni ska vända er till samt hur ni ser till att hålla fokus på de mest lönsamma kunderna.

Modul 3: Så växer företag

Forskning visar att det som verkligen skapar tillväxt är inte alltid det som företag lägger mest tid på. Exempelvis läggs opropertioneligt mycket tid på marknadskommunikation istället för att utöka distribution, förbättra kundresan, vilket båda ger större effekt. I denna modul går vi igenom vilka delar som driver tillväxt, när de gör det och hur du kan analysera vilka delar som är av störst vikt för er när det kommer till att ta nästa steg. Vi går igenom vilka mätningar som behövs för att hålla fokus på kort och lång sikt.

Modul 4 – 7 för applicering inom det som är mest relevant för dig:

Modul 4: Världens bästa kundresa

Forskning visar att det som verkligen skapar tillväxt är inte alltid det som företag lägger mest tid på. Exempelvis läggs opropertioneligt mycket tid på marknadskommunikation istället för att utöka distribution, förbättra kundresan, vilket båda ger större effekt. I denna modul går vi igenom vilka delar som driver tillväxt, när de gör det och hur du kan analysera vilka delar som är av störst vikt för er när det kommer till att ta nästa steg. Vi går igenom vilka mätningar som behövs för att hålla fokus på kort och lång sikt.

Modul 5: Kundmöte i världsklass

Forskning visar att det som verkligen skapar tillväxt är inte alltid det som företag lägger mest tid på. Exempelvis läggs opropertioneligt mycket tid på marknadskommunikation istället för att utöka distribution, förbättra kundresan, vilket båda ger större effekt. I denna modul går vi igenom vilka delar som driver tillväxt, när de gör det och hur du kan analysera vilka delar som är av störst vikt för er när det kommer till att ta nästa steg. Vi går igenom vilka mätningar som behövs för att hålla fokus på kort och lång sikt.

Modul 6: Skapa värdeerbjudande

Att kunna skapa ett riktigt vasst värdeerbjudande som övertygar kunderna är en förmåga som varje marknadsförare vill ha i sin verktygslåda. Här går vi igenom en forskningsbaserad och praktiskt beprövad metod för att vi ska skapa erbjudanden som utgår från kundens perspektiv och får dem att verkligen vilja ha era produkter.

Modul 7: Produkt & tjänsteutveckling

I denna modul går vi igenom vad som är viktigt att prioritera när vi utvecklar nya produkter. Den besvarar frågor om hur bör processen struktureras för att vi ska vara kundcentrerade; vilka personer bör vara involverade; hur viktigt är innovation egentligen och hur bör vi göra för att nå det? Vi går även in på hur vi sätter pris och anpassar resten av erbjudandet vid produktutveckling. Consumer co creation, hur jobba med det med produktutveckling. Vilka kunder ger oss den bästa informationen för att utveckla produkter.

Modul 8 för inspiration och de senaste trenderna: 

Modul 8: Nudging och fler buzzwords

I denna modul, som går att titta på när du vill så samlar vi en genomgång och sammanfattning av många de populära begrepp som finns inom kundpsykologi. Vi pratar om nudging, framing, priming, neuromarketing etc så att du har koll på begrepp och hur du kan relatera ditt jobb till dem och använde de principer som ingår under dem.