3 maj 2013

Åtta faktorer som driver ett varumärkes värdetillväxt

Undersökningsföretaget MillwardBrown har lanserar varje år en lista över världens högst värderade varumärken (BrandZ). I väntan på 2013 års rakning, som kommer den 21 maj, har Millward Brown analyserat resultaten sedan 2006 med syftet att förstå vilka varumärken som ökat i värde mest sedan listans början, samt vad det är som driver tillväxt.

Utifrån tidigare års resultat har Millward Brown skapat en lista över de varumärken med den starkaste och mest hållbara tillväxten över tid. Dessa är:

  1. Subway
  2. Apple
  3. Amazon
  4. Hermès
  5. Verizon
  6. McDonald’s
  7. IBM
  8. Google

Analysen visar också vilka åtta drivkrafter som är viktigast. Bland dessa återfinns värde för pengarna, relevans, rykte, och att kunna använda ny teknologi anses driva varumärkets värde. Här kan du läsa mer om dessa drivkrafter.