19 september 2012

Att göra marknadsföring mer mätbart

Läs vad Professor Malcolm McDonald, Emeritus Professor vid Cranfield School of Management i England har att säga om hur man kan mäta värdet av marknadsföring.
Här är en summering av hans forskningsartikel: A brief review of marketing accountability – Prof. Malcolm McDonald[2]
Och här berättar han själv mer: Interview Prof. Malcolm McDonald[1]
Det här är den tredje i en ny serie artiklar från EMCs Academic Group.  Forumets ambition är att varje månad publicera en forskningsrapport eller artikel som översatts till ett mer praktiskt användbart språk och se till att den sprids över Europa. Academic Group är del av European Marketing Confederation (EMC), ett paraplyorgan för alla europeiska sammanslutningar inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. Här hittar du förra månadens artikel.