15 september 2016

Arvsfonden behöver synas

En ny webbplats, är första steget i en ny kommunikationsstrategi, som ska göra Arvsfonden känd i vidare kretsar.
Arvsfonden har idag en förmögenhet på sju miljarder kronor. Pengar som kommit från personer som inte skrivit testamente eller haft några närmare släktingar än kusiner, vid sin död. Den förmögenheten ska inte växa för mycket, utan användas för att finansiera projekt som riktas till barn, ungdomar eller till personer med någon funktionsnedsättning. Totalt finansierar fonden ungefär 400 projekt varje år.
Men, kunskapen om Arvsfonden sjunker bland allmänheten.
”Kommuner och föreningar känner väl till oss. Men vi tappar kännedom, speciellt bland unga. Och om vi följer trenden som varit och dessutom gör som alltid, kommer kännedomen att bli alltför låg”, berättar Charlotta Vogelsten Forberg, som är kommunikationschef på Kammarkollegiet, som företräder Arvsfonden.
Därför har man nu inlett ett arbete mot det långsiktiga målet att öka kännedomen och första åtgärd är en ny webbplats. Där finns mer information, både om fonden och projekt som finanseriats med medel härifrån. Dessutom kan man här göra en enkel test av sina idéer, för att se om de kan få pengar från Arvsfonden.

På Arvsfondens nya hemsida kan man bland annat följa Robin, som fick pengar från Arvsfonden för att bygga en cykelhall.
 
”En stor utmaning idag är utanförskapet. Men, jag tror bestämt att det också finns många som sitter på goda idéer, fast de saknar pengar”, säger Charlotta Vogelsten Forberg, som tillägger att fonden idag också gör en särskilt satsning på nyanlända och/eller ensamkommande barn.
Bidrag från fonden måste sökas via någon förening och fondens handläggare följer upp och kontrollerar hur pengarna används.
”Tidigare har vi mest inriktat oss på föreningslivet, men i vår nya strategi lägger vi ett tydligare fokus mot allmänheten. Allra helst skulle vi förstås vilja gå ut brett och berätta om verksamheten. Bygga kännedom i tv, annonser på helsidor och tapetsera hela Sergels Torg. Men tyvärr är kännedom det som kostar mest”, konstaterar Charlotta Vogelsten Forberg.
Så, även om Arvsfonden helt klart kommer att kommunicera mer och tydligare får man nöja sig med att gå lite mer försiktigt fram. Vid sidan av den nya webbsidan kommer man att arbeta mer aktivt i sociala medier och genom en planerad ”Sverigeresa”, där informationen skall spridas över landet. Dessutom gör man ett nyhetsbrev för att sprida nyheter om projekt och annan information som kan vara av intresse för allmänheten.
Carin Fredlund