8 februari 2019

Artikel i Dagens Opinion, intervju med Francesca O'Brien vd Sveriges Marknadsförbund

Källa och artikel från Dagens Opinion
Francesca O'Brien Apelgren
Francesca O’Brien Apelgren, vd för intresseorganisationen Sveriges Marknadsförbund vill slå samman flera av de intresseorganisationer som finns för olika medlemskategorier i kommunikations- och marknadsföringsbranschen.
Sverige har en rikedom på intresseorganisationer inom kommunikation och marknadsföring:
* Komm – kommunikationsbyråer
* Sveriges Mediebyråer –  mediebyråer
* Svenska PR-företagen – mindre pr-byråer
* Precis – större pr-byråer
* IAB -digitala marknadsförare
* Sveriges Kommunikatörer – marknads-och kommunikationschefer
* Sveriges Annonsörer – marknads-och kommunikationschefer
* Sveriges Marknadsförbund – marknads-och kommunikationschefer
* Swedma – för företag inom direktkommunikation
* Sponsor och event-företagen – för företag inom sponsring och event
– Många kan tycka att det är för många organisationer. Jag kan också tycka att några har liknande ja nästan samma uppdrag och medlemskårer och skulle därför kunna slås samman, säger Francesca O’Brien Apelgren.
De olika kommunikationsdisciplinerna ändras nu i grunden och då måste branschens organisationer hänga med, tycker hon.
– Om man är rädd för förändringar så ska man nog inte jobba inom marknadsföring och kommunikation. Då måste man våga möta marknaden och ställa om till vad medlemmarna efterfrågar. Det är medlemmarna som har makten och de är också de som avgör om en intresseorganisation har ett existensberättigande eller ej. Då Sveriges Marknadsförbund fyller 100 år i år så tar vi det som ett kvitto på att vår verksamhet är av intresse för branschen. För det är medlemmarna som betalar för verksamheten. Det är medlemsnyttan som är det centrala och som ska styra.
Kommunikations och marknadsföringsbranschen är utsatt för hård konkurrens från bland annat it- och management-konsulter. Juridiken och tekniken blir allt mer komplicerad att hantera. Då är det bra att samla krafterna, anser Francesca O’Brien Apelgren:
– Det blir allt viktigare att ha en stark samlad kraft som arbetar både för marknadsföringens roll i samhället och för att höja kunskap och kvalitet inom marknadsföringen.
Francesca O’Brien Apelgren föreslår en lösning:
– En väg att gå kan vara att två eller flera intresseorganisationer fusioneras. Det blir en remissinstans som är stark och samlad. Vi kan dra en parallell till Jusek och Civilekonomerna som har gått samman i ett nytt förbund för att samla krafterna för sina medlemskårer, säger hon och tillägger:
– Det är bra att det finns konkreta exempel utanför vår bransch, för många i vår sfär vill vara pk och säger att det är viktigt att vara innovativ och utveckla sin organisation men sen när det gäller så kör alla på i de vanliga gamla hjulspåren. De väljer den väg som tar minst tankekraft och energi. Det anser jag är både dumt, kortsiktigt och oprofessionellt.
Så hur vill Francesca O’Brien Apelgren organisera branschen?
– Jag har en vision om en motsvarighet till Svenskt Näringsliv, där Sveriges Marknadsförbund har det övergripande ansvaret. Vi arbetar med både varumärkes-, marknadsförings-, kommunikations- och mediefrågor såväl nationellt som internationellt. Så istället för att varje disciplin har sin lilla organisation så samverkar vi under samma tak under ett namn.
Sveriges Marknadsförbund jobbar redan idag som leverantör av tjänster till de lokala marknadsförbunden. Och det finns plats för fler, försäkrar Francesca O’Brien Apelgren:
– Vi skulle kunna hjälpa andra intresseorganisationer med medlemsservice, utbildningar, events etcetera. Det gör vi redan idag för de lokala marknadsföreningarna i Sverige. De köper de tjänster de vill ha on demand. Det är ett mer modernt och effektivt sätt att arbeta på. Detta skulle vi även kunna erbjuda andra nischade intresseorganisationer. De betalar bara för vad de behöver och önskar. På så sätt behövs inga stora organisationer. Ett helt nytt sätt att tänka.
Att det går att samverka är Metoo ett exempel på, anser Francesca O’Brien Apelgren:
– Då var vi enade och gjorde något tillsammans för branschen som kom våra medlemskårer tillgodo. Vi gjorde förändringar tillsammans. Vi påverkade tillsammans. Låt oss fortsätta så. Men för att göra det hållbart så behövs en samlad och slimmad organisation. Det är ineffektivt och dyrt att människor i olika organisationer gör samma saker. Och varför så många kontor? Dyra hyror i stället för pengar som skulle kunna läggas på att driva utvecklingen framåt och skapa ett än mer värdefullt programinnehåll.
Intresseföreningarna har än så länge inte kommit så långt med sina eventuella fusionsplaner, även om branschpressen har det:
– Resumé och Dagens Media har idag en och samma ägare. De ändrar struktur och satsar på nya affärsmodeller. Längesedan var tiden när de bevakade vad som händer i hela branschen. De bevakar nu mestadels bara sina egna events eller de största annonsörernas intressen.
Francesca O’Brien Apelgren avslutar med en uppmaning till kollegorna:
–Vi som arbetar inom intresseorganisationssfären måste också följa med i utvecklingen och ändra otidsenliga strukturer som inte gynnar medlemmarna. Vi kan inte bara förvalta ett arv utan måste också våga driva förändring. Jag är en sann visionär och innovatör och tycker att jag har världens bästa jobb som får vara med och påverka och leda utvecklingen framåt.
Källa och artikel från Dagens Opinion

Sveriges Marknadsförbund: Vi kan ta över alla branschorganisationer