9 augusti 2017

Årets Marknadsföringsbok i fokus

”Årets Marknadsföringsbok”, som belönar läsvärd marknadsföringslitteratur.  Priset delas ut av Sveriges Marknadsförbund på Tendensdagen i mitten av oktober varje år (i år blir det den 12 oktober på Dansens Hus). Senast sista augusti måste juryn ha eventuella förslag på titlar.
Årets Marknadsföringsbok hade premiär 1991 och Peter Nyström, som varit juryns ordförande under alla år berättar att ursprunget var ett behov av bra litteratur till utbildningen av diplomerade marknadsekonomer.
”Vi som satt i utbildningskommittén letade ständigt efter böcker som kunde hjälpa yrkesverksamma att ta nästa steg”, förklarar han.

Peter Nyström har varit juryordförande för Årets Marknadsföringsbok sedan 1991. Foto: Per Almegård.
Peter Nyström har varit juryordförande för Årets Marknadsföringsbok sedan 1991. Foto: Per Almegård.

Genom att instifta ett årligt pris till Åres Marknadsföringsbok, skulle man både kunna vaska fram de bästa alternativen för utbildningarna och samtidigt uppmuntra författare och förlag till utveckling.
Urvalsprocessen har förblivit densamma sedan första gången. Juryn börjar med att sortera alla böcker i tre högar. I den första hamnar utländsk litteratur. Den högen utvärderas inte.
”Som Kotler till exempel. Hans böcker är utmärkta och passar på högre utbildningar. Men de är helt amerikanska. Vi letar böcker som relaterar till Sverige och svenska förhållanden, så vi tittar bara på skandinavisk litteratur”, förklarar Peter Nyström.
Ytterligare en hög böcker tas bort från utvärdering, nämligen läroböcker.
”Läroböcker har alltid funnits och läroboksförlagen kommer alltid att fortsätta ge ut dem. Vi letar efter böcker som inte är läroböcker, men som flyttar positionerna framåt för yrkesverksamma som vill utvecklas.”
Juryn har valt att tolka begreppet ”marknadsföring” brett. Det täcker exempelvis försäljning, varumärkesutveckling, detaljhandel, reklam, målgrupper och distribution.
Hittills, under tävlingens 27 år, har juryn läst cirka 7-800 böcker.
”Och vi har aldrig behövt rösta, utan kunnat resonera oss fram till vinnarna. Dessutom har vi alltid legat tidigt ute när det gäller böcker som skrivit om nya ämnesområden, som exempelvis när företagsetik, varumärkesutveckling och detaljhandelns problem började diskuteras”, berättar Peter Nyström.
Han konstaterar att de bästa böckerna inom ett område ofta kommer tidigt. När ett ämne väl blivit populärt, skrivs gärna en mängd böcker på temat. Efter ett tag blir de mer eller mindre kopior på varandra och inte särskilt läsvärda.
”Men det hindrar inte att det kan dyka upp ett guldkorn senare också. En bok som är nytänkande och kritiskt granskande. Men det ska inte vara debattinlägg, utan ordentligt underbyggt. Ett av de vanligaste skälen till kritik, som vi har i juryn, är att det som skrivs inte är underbyggt”, förklarar Peter Nyström.
Juryn består av 3-5 personer, både teoretiker och praktiker. Men man tar även hjälp av experter i vissa fall. Personer som kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper för att granska vissa böcker.
Peter Nyström är stolt över att Årets Bok har haft en väldigt bra spridning, det är inte samma förlag eller samma författare som belönas gång på gång. Bara en liten handfull författare har fått priset mer än en gång.
När årets pris har delats ut, på Tendensdagen i oktober, tar juryn en paus från marknadsföringslitteraturen ett par månader. Men i juletid sätter man igång att leta och läsa igen. Sista augusti är deadline för nomineringar till priset och i mitten av september brukar juryn vara klar med sitt val. Ungefär en månad innan prisutdelningen kan man informera vinnaren.
Årets marknadsföringsbok
Anders Parment tog emot pris för Årets Marknadsföringsbok 2016 av Sveriges Marknadsförbunds ordförande, Peter Nyström. Foto: Sara Brehmer

”Och hittills har alla kommit. Ingen har prioriterat något annat högre. Nu senast vann Anders Parment priset för ’90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter’. Han skulle ha en stor föreläsning i Uppsala samma dag, så en taxi stod utanför och väntade medan han tog emot priset i Erik Eriksson-hallen på Skeppsholmen”, berättar Peter Nyström.
Och på Tendensdagen i år, priset till Årets Marknadsföringsbok 2017 delas ut, kommer Anders Parment att vara på plats igen. Precis som alla andra vinnare före honom, ska han då tala om ett ämne med utgångspunkt i hans vinnande bok. För så är reglerna.  Den som vinner ska tala på Tendensdagen året därpå. Och det ska handla om något som har sin utgångspunkt i det man skrev om i sin vinnande bok.
Mer information om hur böcker anmäls till tävlingen finns här.
Carin Fredlund