15 oktober 2009

Är priset eller varumärket viktigast för europeiska konsumenter?

Är européerna mer prismedvetna än märkesmedvetna?

Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, har undersökt saken i 9 europeiska länder och fann som väntat skillnader länderna emellan och också stora variationer beroende på vilken produktgrupp det handlar om. I stort visade sig tyskar och österrikare vara de mest prismedvetna konsumenterna.

Hela 70% låter priset bestämma när det gäller livsmedel och alkoholfria drycker

Samma andel spanska och polska konsumenter väljer hellre efter varumärke i den här produktgruppen. Vid köp av hemelektronik som t ex mp3-spelare och tv-apparater tittar 60% av tyskar och österrikare främst på priset medan 70% av holländare och polacker gör sitt val efter varumärke.
När det gäller kläder och skor är tyskar och österrikare mycket priskänsliga medan framför allt italienare och britter hellre tittar efter varumärket. Europeisk enighet visade sig bara i valet av öl, vin och sprit. 75% av fransmän, spanjorer, polacker, britter och holländare väljer här efter varumärke och detsamma gör 50% av tyskar och österrikare.