11 januari 2024

Är du Sveriges nya Reklam- ombudsman?

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets självreglering av reklam. RO verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden.


RO verkar för en hög etisk nivå i reklam i Sverige och är ett komplement till lagstiftningen.

RO bildades 2009 av Sveriges Annonsörer och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. Idag är RO en väletablerad organisation finansierad på frivillig väg av 360 aktörer från näringslivet – annonsörer, medier, plattformar, reklamproducenter, mediebyråer och influencernätverk. Verksamheten är definierad och specificerad i stiftelsens stadgar. Stiftelseformen garanterar ett oberoende

Vi söker nu en ny Reklamombudsman.

Som Reklamombudsman ansvarar du för RO:s kansli som handlägger anmälningar, meddelar beslut samt informerar, vägleder och utbildar marknadens aktörer utifrån Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Kansliet administrerar även Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). Nämndens beslut är praxis och blir standard för vad som är god etik i reklam.

I arbetet ingår även informationsarbete till marknadens aktörer, journalister, politiker, myndigheter och studenter samt samarbete med andra självregleringsorganisationer i Europa och övriga världen genom European Advertising Standard Alliance (EASA) och International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS).

Vi söker dig som har ett stort intresse för reklam och mediemarknadens utveckling och vill verka för att reklam och marknadskommunikation som når svenska konsumenter är ansvarsfull och i enlighet med regler, normer och branschöverenskommelser.

Vi förutsätter att du är jurist, gärna specialiserad på marknadsrätt och att du:

  • Är en erfaren ledare som kan hantera ekonomi och administration.
  • Är utåtriktad och van att informera, debattera och föreläsa.
  • Trivs i en liten organisation.
  • Har goda språkkunskaper.

Reklamombudsmannen sitter i fina lokaler på Munkbron 11 i Gamla stan.

Sista ansökningsdag är den 31 januari. Har du frågor kontaktar du ordförande för RO Helena Westin på h.westin@reklamombudsmannen.org

Ansök här